Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorLonden-Barentsen, M. van
dc.contributor.authorBoon, W.A.
dc.date.accessioned2017-08-29T17:01:46Z
dc.date.available2017-08-29T17:01:46Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/27060
dc.description.abstractAchtergrond: Gemeente Ede vindt het belangrijk om ouders te ondersteunen in hun normale leefomgeving bij kleine en grote vragen. Het versterken van de eigen kracht van gezinnen kan plaatsvinden door het versterken van de pedagogische civil society (PCS). De vier treden van de contactladder maken de verschillen in intensiteit van contacten tussen (mede)opvoeders in een PCS inzichtelijk: (1) ontmoeting, (2) dialoog, (3) samenwerken aan een positief pedagogisch buurtklimaat en (4) netwerkvorming. Het onderwijs, als actor in de PCS, kan zowel direct (opvoedend) als indirect (faciliterend, ondersteunend) bijdragen aan de versterking van de PCS. Doelstelling: Het doel van dit onderzoek is in de eerste plaats om inzicht te krijgen in de directe en indirecte betrokkenheid van het basisonderwijs bij de versterking van de PCS in gemeente Ede. Ten tweede wordt onderzocht welke kansen er liggen voor het basisonderwijs om de PCS verder aan te wakkeren. Methode: Dit wordt onderzocht door middel van schoolpleingesprekken, semigestructureerde interviews en vragenlijsten, die afgenomen zijn bij ouders en schoolmedewerkers op twee basisscholen. De contactladder wordt gebruikt als meetinstrument. Resultaten: Ouders stellen vragen aan zowel (mede)opvoeders als schoolmedewerkers. Contacten via school zijn vaak kort en oppervlakkig, waardoor op de scholen veel ontmoeting plaatsvindt en weinig netwerkvorming. De directe betrokkenheid van het basisonderwijs bij de versterking van de PCS kenmerkt zich door het zien van de school als medeopvoeder, contacten tussen ouders en schoolmedewerkers, opvoedkundige thema-avonden en ouderbetrokkenheid bij de school. De indirecte betrokkenheid van het basisonderwijs kenmerkt zich door contacten tussen ouders op ongeorganiseerde en georganiseerde momenten. Conclusie: Het basisonderwijs draagt op een directe manier bij aan de versterking van de PCS door (mede)opvoeder te zijn. De school heeft een aanvullende rol in de opvoeding. Ouders gaan met hun vragen naar schoolmedewerkers. De indirecte bijdrage van het basisonderwijs aan de versterking van de PCS kenmerkt zich doordat ouderontmoetingen plaatsvinden via school. Deze ontmoetingen zijn zowel positief als negatief. De scholen kunnen meer inzetten op het stimuleren en faciliteren van ontmoetingen tussen ouders onderling.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent756509
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleDe school als village: samen opvoeden met het basisonderwijs
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordspedagogische civil society; basisonderwijs; contactladder; (mede)opvoeders; (in)directe betrokkenheid
dc.subject.courseuuMaatschappelijke Opvoedingsvraagstukken


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record