Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorten Thije, J.D.
dc.contributor.authorPostma, H.C.
dc.date.accessioned2017-08-28T17:01:34Z
dc.date.available2017-08-28T17:01:34Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/27028
dc.description.abstractDeze studie biedt inzicht in hoeverre lingua receptiva geïmplementeerd zou kunnen worden in meertalige instellingen, en met name in het Directoraat-generaal Vertaling van de Europese Commissie. Lingua receptiva is een communicatieve modus waarbij participanten met een verschillende talige achtergrond elk een taal gebruiken die het beste past bij de situatie, en elkaar toch begrijpen. Ten eerste is vastgesteld in hoeverre lingua receptiva in de praktijk zou kunnen werken in meertalige organisaties. Daarnaast is onderzocht in welke mate de factoren, zoals opgesteld in ‘Twelve Chapters on Multilingualism ’, het succes van lingua receptiva beïnvloeden. Deze factoren hebben het uitgangspunt voor deze studie gevormd. Tot slot is bepaald in hoeverre lingua receptiva door middel van een training geïmplementeerd zou kunnen worden binnen het Directoraat-generaal Vertaling. De resultaten zijn tot stand gekomen aan de hand van tien semigestructureerde interviews met tien experts op het gebied van meertaligheid . De uitkomsten zijn geanalyseerd door het gebruik van een combinatie van een inductieve en deductieve benadering. Er zijn namelijk zowel thema’s vanuit de theorie ontstaan die als het uitgangspunt voor de interviewvragen hebben gediend, als dat er een versie van de Grounded theory is gebruikt waar op basis van terugkerende patronen uit de interviews ook resultaten zijn gegenereerd. De uitkomsten van beide benaderingen hebben geleid tot de volgende conclusies van dit onderzoek. Om te beginnen is er absoluut potentie voor lingua receptiva in meertalige organisaties, en dus ook het Directoraat-generaal Vertaling, in zowel binnen als buiten dezelfde taalfamilie. Het bleek vervolgens niet mogelijk om een universele hiërarchie van de factoren die het succes van lingua receptiva kunnen beïnvloeden vast te stellen, echter is er wel een onderverdeling op basis van drie categorieën naar voren gekomen. Daarnaast zijn er een aantal verbanden tussen de factoren aangetoond. Wellicht kan er op basis van kwantitatief vervolgonderzoek wel een universele hiërarchie van de factoren worden vastgesteld. Er is tot slot gebleken dat een pilot ‘Awareness training’ een goede uitkomst biedt om de implementatie van lingua receptiva in meertalige organisaties vorm te geven, wat de theorie van Kotter (1997), Gile (2009) en Reijnders (2006) verifieert.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent1739786
dc.format.mimetypeapplication/zip
dc.language.isonl
dc.titleHet potentieel van lingua receptiva in de Europese Commissie
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsLingua receptiva; luistertaal; intercompehension; Europese Commissie; Directoraat-generaal Vertaling; awareness training
dc.subject.courseuuInterculturele communicatie


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record