Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorBeerkens, Roos
dc.contributor.authorPostma, H.C.
dc.date.accessioned2017-08-28T17:01:32Z
dc.date.available2017-08-28T17:01:32Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/27027
dc.description.abstractDe identiteit van internationale organisaties speelt een grote rol in zowel de interne als externe omgeving van de organisaties. Belangrijke onderdelen van de identiteit in de interne omgeving van internationale organisaties zijn de kernwaarden en vooral, hoe deze worden geïnterpreteerd door de medewerkers. In dit onderzoek is geanalyseerd in hoeverre de interpretaties die medewerkers en leden toekennen aan de kernwaarden binnen The International Water Association (IWA ) overeenkomen met hoe deze staan opgesteld in het beleid van de organisatie. Ten eerste is vastgesteld hoe de kernwaarden staan opgesteld in het beleid en welke organisatorische doelstellingen hiermee bereikt moeten worden. Ten tweede is geanalyseerd welke interpretaties de medewerkers en leden met verschillende talige en culturele achtergronden toekennen aan de kernwaarden zoals opgesteld in het beleid. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te bieden in de interpretaties van de kernwaarden door de medewerkers en leden van IWA. Het onderzoek is op kwalitatieve wijze uitgevoerd. Dit houdt in dat interpretaties en subjectiviteit centraal staan. Er is met een specifieke casus gewerkt waardoor de uitkomsten van dit onderzoek niet kunnen worden gegeneraliseerd. Door middel van een documentanalyse en een semigestructureerd interview met de Communications director is achterhaald hoe en waarom de kernwaarden staan opgesteld in het beleid. Door middel van semigestructureerde interviews met drie medewerkers en drie leden in combinatie met een kleine variant van de Discourse Completion Test is tot de interpretaties van de kernwaarden door de respondenten gekomen. De resultaten laten zien dat er vier kernwaarden staan opgesteld in het beleid, namelijk: ‘Inclusive’, ‘Science and practice based’, ‘Service oriented’ en ‘Excellence’. Deze kernwaarden moeten bijdragen aan de missie van IWA: een wereld waarin water op een wijze manier wordt gemanaged om in de behoefte van de menselijke activiteiten en ecosystemen te voorzien op een eerlijke en duurzame manier. Opvallend is dat niet alle respondenten van de kernwaarden op de hoogte waren. Uit de interviews is daarnaast naar voren gekomen dat er geen concrete cyclus binnen de organisatie bestaat die de medewerkers en leden op de hoogte stelt van de kernwaarden en die hen aanmoedigt deze te gebruiken in hun dagelijkse werkzaamheden. Er zijn geen verschillen in de interpretaties van de kernwaarden door de medewerkers en leden van IWA gevonden die kunnen worden toegeschreven aan de functie van de respondenten, in tegenstelling tot wat Boezeman en Ellemers (2009) beweren. Zowel de medewerkers als leden hebben namelijk aangegeven zich verbonden te voelen met de organisatie. Tot slot komt de essentie van de interpretaties van de kernwaarden door de medewerkers en leden overeen met de pragmatische betekenis van de kernwaarden zoals opgesteld in het beleid, ongeacht de talige en culturele achtergronden van de respondenten. Hierdoor wordt geconcludeerd dat de resultaten van dit onderzoek niet overeenkomen met de resulaten van het onderzoek van Bjorge en Whittaker (2015). Voor vervolgonderzoek is aangeraden om het onderzoek grootschaliger aan te pakken in meerdere organisaties zodat de uitkomsten kunnen worden gegeneraliseerd.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent4146969
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleBeing part of something bigger than yourself: een onderzoek naar de interpretaties die de medewerkers en leden van The International Water Association (IWA) toekennen aan de kernwaarden van de organisatie
dc.type.contentPre-master Project
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsKernwaarden;identiteit;interne communicatie;vrijwilligers;talige achtergronden;culturele achtergronden
dc.subject.courseuuInterculturele Communicatie


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record