Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorMeeuwesen, L.
dc.contributor.authorLubbers, F.M.R.
dc.date.accessioned2017-02-24T18:25:15Z
dc.date.available2017-02-24T18:25:15Z
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/25484
dc.description.abstractAls gevolg van industriële en technologische ontwikkeling en een constant groeiende wereldbevolking worden natuurlijke hulpbronnen steeds meer aangetast en treedt klimaatverandering op. Omdat de trend van uitputting niet langer zich op deze manier kan ontwikkelen moeten er gezocht worden naar een manier om meer ecologisch duurzaam te leven. Binnen de maatschappij wordt dit bewustzijn steeds groter. Langzamerhand vindt er een verschuiving plaats van een postmodern materialistisch-individueel wereldbeeld waarin uitputting op grote schaal plaatsvindt, naar een idealistisch-individueel wereldbeeld met meer aandacht voor het lokale, en dus het duurzame. Ecologisch duurzame buurten zijn een voorbeeld van deze bottom-up initiatieven die binnen dit nieuwe bewustzijn en wereldbeeld ontstaan. In deze thesis staat de vraag centraal wat de verschillen zijn in de ecologische duurzame attituden en duurzaam gedrag van bewoners van ecologische buurten en bewoners van niet ecologische wijken zijn, en op welke wijze het wonen in een ecologische buurt verder vorm geeft aan deze attituden en gedragingen. In het onderzoek is gebruik gemaakt van twee onderzoeksmethoden: er zijn 120 enquêtes afgenomen in zowel de duurzame buurten als de omringende niet duurzame wijken, en er zijn zes diepte-interviews afgenomen in de duurzame buurten. De resultaten hiervan zijn dat bewoners van duurzame buurten daadwerkelijk milieubewuster leven dan bewoners van niet duurzame wijken: Zij hebben een meer ecocentrische en minder antropocentrische visie op de wereld, vinden ‘zorgen voor de natuur’ in grotere mate van belang en ‘financiële rijkdom’ juist minder. In duurzame buurten woont men gemiddeld op een kleiner oppervlak, gaat men bewuster met energie om, maakt men minder gebruik van vervuilende vervoersmiddelen, worden meer duurzame keuzes rondom eten gemaakt en is men meer bezig met afvalreductie. Verder blijkt dat er een grote mate van sociale cohesie binnen de duurzame buurten is, maar ook dat bewoners elkaar positief beïnvloeden wat betreft duurzaam gedrag. Ook blijkt dat er verschillen zijn over de invulling van duurzaamheid. Wrijvingen binnen de buurt zijn het gevolg van de regels die door het buurtbestuur worden opgelegd enerzijds, en de keuzevrijheid die mensen willen hebben over hoe ‘duurzaamheid’ in te vullen anderzijds. Aangezien duurzame buurten vooral hoogopgeleiden aantrekken en zij een positieve bijdrage kunnen leveren aan het imago van een stad is het voor gemeenten gunstig om meer duurzame buurten te ontwikkelen. Dit kunnen zij doen door een kader te scheppen waarin de ontwikkeling van deze buurten mogelijk is. Omdat duurzaamheid ook op kleinere schaal van belang is, en voor iedereen bereikbaar moet zijn, zouden gemeenten ook oog moeten hebben voor het subsidiëren van kleine duurzame initiatieven van reeds bestaande huizen zoals zonnepanelen en isolatie.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent1870802
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleWonen in ecologisch duurzame buurten: De rol van attituden, gedrag en context
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsDuurzaamheid; ecologische duurzaamheid; mondiale trends; wonen in duurzame buurten; duurzaam gedrag; duurzame attitudes; lokale initiatieven; bottom-up initiatieven
dc.subject.courseuuArbeid, zorg en welzijn: beleid en interventie


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record