Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorLonden, M. van
dc.contributor.advisorBaar, P.
dc.contributor.authorWijst, A.J.J.C. van der
dc.date.accessioned2015-09-21T17:02:25Z
dc.date.available2015-09-21T17:02:25Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/25445
dc.description.abstractSinds het schooljaar 2014-2015 wordt het nieuwe gezondheidsonderzoek voor 15- en 16-jarigen op alle reguliere middelbare scholen in de regio Gelderland-Midden uitgevoerd. Dit extra contactmoment voor adolescenten, genoemd Gezond leven? Check het even!, heeft als doel het versterken van de gezondheid en welzijn van de jongeren. In deze studie is onderzocht welke bevorderende en belemmerende determinanten een rol hebben gespeeld bij het implementatieproces van het gezondheidsonderzoek voor 15- en 16-jarigen en welke mogelijk geoptimaliseerd kunnen worden. Deze bevorderende en belemmerende determinanten zijn onderzocht aan de hand van het Meetinstrument voor Determinanten van Innovaties (MIDI) van Fleuren (2012). Er is gebruik gemaakt van mixed methods. Acht scholen, acht jeugdverpleegkundigen, zes jeugdartsen en vier planners hebben door middel van vragenlijsten en interviews deelgenomen aan de studie. De resultaten laten zien dat op het niveau van de innovatie het zorgvuldige ontwikkelproces van het gezondheidsonderzoek een bevorderende rol heeft gespeeld in het implementatieproces. Daarentegen is de complexiteit van de interventie een belemmerende determinant geweest. Op het niveau van de gebruiker waren een duidelijke taakverdeling en de sociale steun bevorderende determinanten. Echter een belemmerende rol was dat de scholen nog niet de meerwaarde van het gezondheidsonderzoek voor de school inzagen. Ten slotte heeft er een goede coördinatie plaatsgevonden en hebben alle betrokken partijen knelpunten wat betreft de planning van het gezondheidsonderzoek ervaren. Het gezondheidsonderzoek voor 15- en 16-jarigen is met veel aandacht en zorgvuldigheid ontwikkeld en geïmplementeerd. Ter optimalisering van het gezondheidsonderzoek zal er in de toekomst aandacht besteed moeten worden aan de belemmerende factoren.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent1105147
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleImplementatie van de interventie ‘Gezond leven? Check het even!’: procesevaluatie
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsImplementatie; extra contactmoment adolescenten; Gezond leven? Check het even!; determinanten; MIDI
dc.subject.courseuuMaatschappelijke Opvoedingsvraagstukken


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record