Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorPander Maat, H.
dc.contributor.authorPoell, L.
dc.date.accessioned2017-02-20T18:06:08Z
dc.date.available2017-02-20T18:06:08Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/25426
dc.description.abstractHet CBG heeft nog geen duidelijke richtlijn voor het gebruik van afbeeldingen in nieuwsberichten over medicijnen en andere teksten op de website. De organisatie overweegt echter wel om meer beeld te gaan gebruiken op de website. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) wil dan ook graag duidelijkheid over de toegevoegde waarde van afbeeldingen. Niet zelden lezen mensen een medische instructie maar één keer en vertrouwen ze op hun herinnering wanneer ze de informatie op een later moment moeten toepassen. Een manier om het onthouden van informatie te bevorderen is het toevoegen van afbeeldingen. Doel van dit onderzoek was om na te gaan wat afbeeldingen kunnen bijdragen aan het onthouden en de waardering van de nieuwsberichten over medicijnen op de website van het CBG. Daarnaast levert het onderzoek een bijdrage aan het debat over het belang van de relevantie van de afbeelding in relatie tot het onthouden van informatie. De hoofdvraag van het onderzoek luidde: In hoeverre beïnvloedt het toevoegen van een afbeelding de recall en waardering van een nieuwsbericht over medicijnen? In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een kwantitatieve onderzoeksmethode. Er is een experiment uitgevoerd waarbij twee online nieuwsberichten over medicijnen (het medicijn Flolan en het medicijn Noxafil) aan 142 respondenten zijn voorgelegd. Willekeurig kregen respondenten deze berichten te zien zonder afbeelding of met algemene afbeelding of met relevante afbeelding. Na ieder bericht werd de respondenten gevraagd een vragenlijst in te vullen. De vragenlijst bevatte stellingen om de waardering te meten. Om de recall te toetsen werden een open vraag en een meerkeuzevraag gesteld. Proefpersonen die het Noxafil-bericht lazen met een relevante afbeelding reproduceerden de belangrijkste boodschap van het bericht beter dan proefpersonen die het Noxafil-bericht lazen zonder afbeelding. Er was echter geen verschil in recall tussen de proefpersonen die het Noxafil-bericht met algemene afbeelding lazen en de proefpersonen die het Noxafil-bericht zonder afbeelding lazen. Voor het Flolan-bericht was er in het geheel geen verschil in reproductiescore tussen de drie condities. Het toevoegen van een afbeelding had dus geen invloed op het onthouden van het bericht. Afbeeldingen hadden ook geen effect op de waardering. Proefpersonen die de berichten zonder afbeeldingen zagen, waardeerden over het algemeen de tekst even hoog als proefpersonen die de berichten met afbeeldingen zagen. Wel vonden de proefpersonen het Flolan-bericht met relevante afbeelding nuttiger dan het Flolan- bericht met algemene afbeelding.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent5378353
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleHelpt een afbeelding bij het onthouden van belangrijke, nieuwe veiligheidsinformatie over een medicijn? Een experimenteel onderzoek naar het effect van afbeeldingen op recall en waardering in de context van online berichtgeving over geneesmiddelen
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsafbeeldingen, recall, waardering, medicijn, online communicatie
dc.subject.courseuuCommunicatie en Organisatie


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record