Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorKalshoven, K.
dc.contributor.authorBrugman, M.
dc.date.accessioned2017-01-27T20:27:47Z
dc.date.available2017-01-27T20:27:47Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/25181
dc.description.abstractIn een veranderende maatschappij waar kwalificaties niet lang houdbaar zijn, is er een gevarieerd en breed inzetbaar pakket van competenties nodig. Employability stelt medewerkers hier toe in staat en dient ook het organisatiebelang. Een dienend leider zou in de behoefte naar employability kunnen voorzien en zet daarbij zijn volgers aan tot verandering. De doelstelling van dit onderzoek was om te achterhalen of er een relatie tussen gepercipieerd dienend leiderschap en eigen employability is en of eigen veranderbereidheid als mediator optreedt. De bijbehorende onderzoeksvraag was: In hoeverre is er een relatie tussen gepercipieerd dienend leiderschap en eigen employability en speelt eigen veranderbereidheid hier een mediërende rol in? Op basis van eerder onderzoek naar employability, leiderschap en dienend leiderschap is er een positieve relatie tussen deze variabelen gehypothetiseerd. Door gebruik te maken van het Job Demands-Resources model is ook gehypothetiseerd dat dienend leiderschap via veranderbereidheid de employability van medewerkers kan bevorderen. Bij dienend leiderschap is er een onderscheid gemaakt in de dimensies empowerment en nederigheid. Voor het onderzoek is empirische data verzameld met behulp van een online vragenlijst die is afgenomen onder 366 medewerkers van Rijkswaterstaat. In totaal hebben 120 respondenten deelgenomen aan het onderzoek. Om de hypotheses te toetsen is er gebruik gemaakt van enkelvoudige regressieanalyses en de mediatietechniek volgens de Baron en Kenny (1986) methode. Zoals verwacht is er een positieve significante relatie gevonden tussen empowerment en employability (H1a) en nederigheid en employability (H1b). Ook toonden de resultaten een mediatie effect van veranderbereidheid op de relatie tussen empowerment en employability (H2a). Dit was, tegen verwachting in, een partiële mediatie in plaats van een volledig mediatie effect. Eveneens tegen de verwachtingen in, toonden de resultaten niet voldoende significante uitkomsten om een mediërende rol van veranderbereidheid tussen nederigheid en employability (H2b) te ondersteunen. Concluderend kan worden gesteld dat er een positieve relatie is tussen gepercipieerd dienend leiderschap en eigen employability. Eigen veranderbereidheid speelt hier een gedeeltelijke mediërende rol in, maar alleen bij de eigenschap ‘empowerment’ van de dienend leider. Deze inzichten wijzen organisaties er op dat als zij de employability van hun medewerkers willen verhogen, zij ervoor kunnen kiezen om dienend leiderschap onder leidinggevenden of veranderbereidheid onder het personeel te stimuleren, bijvoorbeeld door het aanbieden van trainingen, ontwikkelprogramma’s en groepsinterventies.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent665360
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleEmployability: served on a silver platter?
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsEmployability, servant leadership, willingness to change
dc.subject.courseuuStrategisch human resource management


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record