Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorVan Harten, J
dc.contributor.authorVersteegh, B.L.M.
dc.date.accessioned2017-01-27T20:27:22Z
dc.date.available2017-01-27T20:27:22Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/25117
dc.description.abstractIn de literatuur gaat veel aandacht uit naar de positieve effecten van het creëren van een goede afstemming tussen persoon en organisatie op de attitude en het gedrag van medewerkers. Dit staat bekend als P-O fit. Nog niet eerder is echter de invloed van P-O fit op duurzame inzetbaarheid bestudeerd. Om deze reden was de eerste doelstelling van dit onderzoek om inzicht te krijgen in het effect van P-O fit op het ontwikkelingsgedrag (ondernemen van ontwikkelingsactiviteiten) en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Tevens zijn relatief weinig studies beschikbaar over de invloed van een ontwikkelingscultuur en steun van de leidinggevende op de attitude (ontwikkelingsbereidheid) en het ontwikkelingsgedrag van medewerkers. Daarbij zijn specifieke HR-praktijken in deze onderzoeken niet meegenomen. De tweede doelstelling was daarom een duidelijker beeld te creëren over de invloed van deze kenmerken van de werkomgeving (geconceptualiseerd als ontwikkelingscultuur, steun van de leidinggevende en HR-praktijken) op de attitude en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Tot slot was de derde doelstelling het in kaart brengen van ontwikkelingsbehoeften van medewerkers en een eerste aanzet geven voor de ontwikkeling van een meetschaal voor ontwikkelingsbehoeften. De volgende onderzoeksvraag stond centraal: “In hoeverre hangen kenmerken van de werkomgeving samen met de attitude van medewerkers ten aanzien van persoonlijke ontwikkeling, en in hoeverre leidt een afstemming hiertussen tot duurzaam inzetbare medewerkers?”
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent3472592
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleSurvival of the fittest! - Een kwestie van fit: een belang van een goede afstemming tussen medewerker en organisatie in het streven naar duurzame inzetbaarheid
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsduurzame inzetbaarheid, attitude medewerkers, P-O fit, kenmerken werkomgeving, mixed methods onderzoek
dc.subject.courseuuStrategisch human resource management


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record