Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorKesselring, M.
dc.contributor.advisorSieckelinck, S.
dc.contributor.authorPease, S.
dc.date.accessioned2016-08-01T17:00:30Z
dc.date.available2016-08-01T17:00:30Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/23069
dc.description.abstractUit verschillende onderzoeken is gebleken dat er knelpunten bestaan bij het organiseren van passende zorg voor jongvolwassenen tussen de 18 en 23 jaar die uit residentiële settingen stromen. Om tot een passend aanbod te komen, is in dit onderzoek in opdracht van gemeente Utrecht onderzocht wat de zorgbehoefte van deze groep jongvolwassen is. In semigestructureerde face-to-face interviews zijn negen jongvolwassenen en drie professionals gevraagd naar de zorgbehoefte van jongvolwassenen op de elf domeinen van de Zelfredzaamheid-Matrix. Uit de resultaten blijkt dat jongvolwassenen zichzelf meer zelfredzaam vinden dan professionals, waarvan het domein activiteiten dagelijks leven het grootste verschil vertoonde. Met name op de domeinen financiën, dagbesteding en huisvesting geven jongvolwassenen aan een zorgbehoefte te hebben. Verder is gebleken dat jongvolwassenen veel waarde hechten aan een vertrouwensband met hun begeleider en de voorkeur geven aan begeleiding van een ervaringsdeskundige. Het huidige zorgaanbod sluit hierin niet aan op de behoeften van jongvolwassenen, aangezien jongvolwassenen onnodig lang in zorg verblijven vanwege een gebrek aan nazorg en back-up. Een passend alternatief zou een team van ervaringsdeskundigen kunnen zijn die vanaf 15 jaar aan jongvolwassenen worden gekoppeld en hen ambulant begeleiden naar zelfredzaamheid. Daarnaast geeft het merendeel van de jongvolwassenen aan dat zij ook onnodig lang in residentiële zorg verblijven vanwege een gebrek aan financiële middelen en betaalbare huisvesting. Het creëren van meer werkgelegenheid, meer betaalbare huisvesting en een toegankelijker systeem ten aanzien van de wetten en procedures wordt hierin aanbevolen.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent769413
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleJongvolwassenen vertellen: Zorgbehoefte van jongvolwassenen in residentiële settingen in Utrecht
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsZorgbehoefte; jongvolwassenen; residentiële zorg; nazorg; zelfredzaamheid
dc.subject.courseuuMaatschappelijke Opvoedingsvraagstukken


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record