Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorProsman, G.J.
dc.contributor.authorUijlenbroek, N.F.E.
dc.date.accessioned2016-07-25T17:00:29Z
dc.date.available2016-07-25T17:00:29Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/22910
dc.description.abstractAchtergrond: Forensische Flexibele/Functionele Assertieve Community Treatment (ForFACT) is een langdurige intensieve ambulante behandeling voor forensische cliënten met ernstige psychiatrische stoornissen die te kampen hebben met problematiek op diverse levensgebieden en die niet kunnen profiteren van reguliere ambulante forensische zorg. Cliënten voor ForFACT worden geïndiceerd op basis van een ongestructureerd klinisch oordeel omdat het tot op heden nog ontbreekt aan (inter)nationale richtlijnen voor de in- en exclusie criteria van ForFACT, er bestaat geen consensus over de doelgroep. Doel: Het doel van dit onderzoek is om indicatiecriteria in kaart te brengen en een beeld te schetsen van de doelgroep ForFACT om zo tot een meer evidence-based indicatie proces te komen. Methode:. Het betreft een retrospectief gematcht case-control design, waarin 120 elektrische cliëntendossiers werden geanalyseerd voor de Waag, onderdeel van De Forensische Zorgspecialisten. 60 ForFACT-cliënten zijn gematcht aan 60 poliklinische cliënten. Matching vond plaats op basis van geslacht, leeftijd, type delict, primaire diagnose en burgerlijke staat. Er werd onderzoek verricht naar risico-, en protectieve factoren met behulp van de Short Term Assessment of Risk and Treatability (START), de mate van zorgzwaarte met behulp van Zorgzwaartebepaling (ZZB) en de mate van zelfredzaamheid met behulp van de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM). Resultaten: De resultaten wijzen uit dat voorafgaand aan de behandeling, ForFACT-cliënten in vergelijking met forensische poliklinische cliënten een hogere zorgzwaarte en meer risicofactoren hebben, en een lagere zelfredzaamheid bezitten. Conclusie: Huidig onderzoek is een eerste stap richting standaardisatie van de doelgroep van ForFACT. Op basis van het klinisch oordeel bestaan duidelijke verschillen tussen ForFACT- en poliklinische cliënten van de Waag Utrecht op de gebieden zorgzwaarte, zelfredzaamheid, risico en specifieke risico’s in het verleden. Omdat dit een eerste stap is naar de onderbouwing van indicatie is meer onderzoek aangeraden.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent681420
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleOnderzoek naar de verschillen in risico recidive, zelfredzaamheid en zorgzwaarte tussen Forensische Flexibele/Functionele Assertieve Community Treatment cliënten en forensische ambulante poliklinische cliënten
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsForensische Flexibele/Functionele Assertieve Community Treatment (ForFACT), forensische poliklinische zorg, risicofactoren, protectieve factoren, zorgzwaarte, zelfredzaamheid.
dc.subject.courseuuKlinische en Gezondheidspsychologie


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record