Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorVen, S. van der
dc.contributor.advisorHoogmoed, A. van
dc.contributor.authorSteen, L. van
dc.date.accessioned2015-09-15T17:01:08Z
dc.date.available2015-09-15T17:01:08Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/22723
dc.description.abstractBinnen het onderwijs wordt er veel gewerkt met het geven van normatieve feedback. Uit onderzoek is gebleken dat normatieve feedback, zoals het geven van cijfers, van invloed is op emoties. Deze emoties kunnen vervolgens van invloed zijn op de semantische taalverwerking. Wat echter nog onbekend is, is of feedback direct van invloed is op de semantische taalverwerking. Deze studie onderzoekt of verwachte normatieve feedback van invloed is op semantische taalverwerking op korte termijn en op lange termijn. Daarnaast wordt gekeken of faalangst mogelijke verschillen in uitkomsten kan verklaren. 47 studenten tussen de 17 en 25 jaar hebben een vragenlijst ingevuld om de mate van faalangst te bepalen. Vervolgens hebben ze individueel de N400 taak (een taak die directe semantische taalverwerking meet) en een herinneringstaak (een taak die lange termijn semantische taalverwerking meet) uitgevoerd. Ze zijn verdeeld in twee groepen en zijn willekeurig toegewezen aan de zelf-referentiële of normatieve feedback condities. Er is geen verschil gevonden in type verwachte feedback en prestaties op de twee taalverwerkingstaken. Echter is er wel een interactie-effect gevonden waaruit blijkt dat faalangst in de normatieve feedback conditie positief correleert met het N400 effect. Ondanks dat er geen relatie is gevonden in verwachte type feedback en de semantische taalverwerking biedt dit onderzoek wel ingang voor vervolg onderzoek. Wanneer het onderzoek wordt aangepast middels de beperkingen van dit onderzoek ligt de verwachting er dat relevante resultaten zijn intrede zullen doen.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent396539
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleDe invloed van verwachte feedback op de semantische taalverwerking met faalangst als modererende variabele
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordszelf-referentiële feedback; normatieve feedback; semantische taalverwerking; faalangst
dc.subject.courseuuOrthopedagogiek


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record