Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorLeeuwen, R.R. van
dc.contributor.authorSietsma, Y.
dc.date.accessioned2016-07-18T17:00:27Z
dc.date.available2016-07-18T17:00:27Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/22693
dc.description.abstractAchtergrond: Onderwijs en in het bijzonder stage, lijken belangrijk te zijn voor spirituele competentie-ontwikkeling van HBO-V studenten. Echter, de betekenis van specifieke onderwijsstrategieën in stage voor het ontwikkelen van spirituele competenties en de factoren die deze leerervaringen beïnvloeden zijn onduidelijk. Doel: Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de betekenis van een toegepaste onderwijsstrategie tijdens stage vanuit het perspectief van HBO-V studenten met betrekking tot hun spirituele competentie-ontwikkeling en om factoren te identificeren die deze leerervaringen beïnvloeden. Dit inzicht kan docenten en stagebegeleiders helpen om studenten te begeleiden in hun spirituele competentie-ontwikkeling. Methode: Van januari tot en met mei 2016 is een beschrijvend kwalitatief onderzoek gedaan in Nederland. De onderwijsstrategie bestond uit een opdracht over spirituele zorg. Participanten waren derdejaars HBO-V studenten die tijdens stage aan de opdracht over spirituele zorg hebben gewerkt. Dataverzameling is gedaan door middel van reflectieverslagen en semigestructureerde interviews. Resultaten: De opdracht over spirituele zorg vergrootte de bewustwording van spiritualiteit bij studenten, gaf studenten handvatten om spirituele zorg te verlenen, beïnvloedde hun persoonlijke leerervaringen en had impact op de bewustwording van spirituele zorg van het verpleegkundig team. Persoonlijke percepties, interactie met anderen, rolmodellen, stagesetting en voorbereiding waren factoren die de leerervaringen van studenten tijdens het werken aan de opdracht over spirituele zorg beïnvloedden. Conclusie: De opdracht over spirituele zorg draagt bij aan de spirituele competentie-ontwikkeling van studenten tijdens stage. Zowel persoonlijke als omgevingsfactoren beïnvloeden daarbij de leerervaringen van studenten op verschillende manieren. Aanbevelingen: Het organiseren van intervisiegroepen waarin studenten hun leerervaringen bespreken kan een meerwaarde zijn. Meer onderzoek is nodig om onderwijsstrategieën te ontwikkelen die zich richten op spirituele competenties met betrekking tot het verpleegkundig proces en de integratie van spiritualiteit in het beleid van organisaties.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent767036
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.titleBetekenis van een stage-opdracht voor spirituele competentie-ontwikkeling vanuit het perspectief van HBO-V studenten
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsStage, Verpleegkunde onderwijs, Professionele competenties, Spiritualiteit, Verpleegkunde studenten.
dc.subject.courseuuVerplegingswetenschap


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record