Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorWeijer-Bergsma, E. van de
dc.contributor.advisorDouma, J.
dc.contributor.authorLeeuwen, L. van
dc.date.accessioned2016-07-15T17:00:37Z
dc.date.available2016-07-15T17:00:37Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/22682
dc.description.abstractDoel: Het doel van het onderzoek is vaststellen of het lichamelijk ervaren van dichter bij een doel komen positieve effecten heeft op de leeropbrengsten van jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (12-16 jaar). Methode: In totaal hebben 57 leerlingen met een licht verstandelijke beperking deelgenomen aan het onderzoek (35 jongens en 22 meisjes). De leerlingen kregen een leertaak aangeboden door middel van een spel, waarbij zij de twaalf provincies van Nederland gingen leren aan de hand van drie tussendoelen. De leerlingen werden verdeeld over twee groepen. De ene groep leerlingen ervaarde, nadat zij een tussendoel hadden behaald, dat zij lichamelijk dichter bij hun einddoel kwamen en de andere groep leerlingen ervaarde, nadat zij een tussendoel hadden behaald, niet dat zij lichamelijk dichter bij hun einddoel kwamen. Voordat de leerlingen individueel werden opgehaald voor het spel werd een voormeting afgenomen. Na het spel werd een nameting afgenomen en na twee weken een follow-up. Op deze manier werden de leeropbrengsten in kaart gebracht. Resultaten: Uit de resultaten blijkt dat alle leerlingen betere leeropbrengsten behaalden. Hierbij waren geen significante verschillen gevonden tussen de twee groepen. Tijdens het laatste doel van het experiment behaalden alle leerlingen hogere resultaten dan tijdens de nameting en hebben alle leerlingen eenzelfde groei gemaakt tijdens het leerproces. Conclusie en discussie: Het lichamelijk ervaren van dichter bij een doel komen heeft geen effect op de leeropbrengsten bij jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Verder worden aanbevelingen aangereikt voor vervolgonderzoek.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent2647312
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleHeeft lichamelijk ervaren van dichter bij een doel komen een positief effect op de leeropbrengsten?
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsEmbodied cognition; licht verstandelijke beperking; doelstellingen.
dc.subject.courseuuOrthopedagogiek


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record