Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorBeek, J. van de
dc.contributor.authorMulder, E.C.
dc.date.accessioned2016-07-13T17:00:29Z
dc.date.available2016-07-13T17:00:29Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/22639
dc.description.abstractSamenvatting Doelstelling: In dit hypothese toetsend onderzoek worden verbanden gezocht tussen denkstijl, visuele en verbale vaardigheden en schoolprestaties bij kinderen tussen de tien en twaalf jaar. Beelddenkers denken voornamelijk in beelden wat minder goed lijkt aan te sluiten bij het onderwijs dat met name verbaal is georiënteerd. Ondanks meerdere onderzoeken is het nog steeds onduidelijk in hoeverre beelddenken van invloed kan zijn op visuele en verbale vaardigheden en schoolprestaties. Methode: Van 156 kinderen verspreid over vier basisscholen in Nederland is data verzameld met betrekking tot denkstijl, visuele en verbale vaardigheden, intelligentie en schoolprestaties. Denkstijl is gemeten door middel van de Mijn Denkstijl Vragenlijst. Visuele en verbale vaardigheid is gemeten met behulp van het Apen- en leeuwenspel. Schoolprestaties is gemeten door middel van het leerlingen volgsysteem van Cito. Door middel van vier subtests van het NIO is tevens een schatting van de intelligentie meegenomen in de analyses. Resultaten: Uit enkelvoudige regressie analyses kwam naar voren dat denkstijl de Cito-scores op Spelling en Begrijpend lezen niet kon voorspellen. Wel bleek er een positief significant verband te bestaan tussen verbale vaardigheid en Cito-scores op Spelling. Er werden er geen verbanden gevonden tussen deze vaardigheid en Begrijpend lezen. Tussen denkstijl en visuele en verbale vaardigheid werden geen lineaire verbanden gevonden. Tenslotte kon met behulp van een factoriële ANOVA analyse aangetoond worden dat de groep kinderen, die gemiddeld hoger scoort op visuele vaardigheid en lager op verbale vaardigheid, hoger scoort op denkstijl dan de groep met een tegenovergesteld profiel. Aanbevelingen voor nader onderzoek zijn het ontwikkelen van een meer betrouwbaar meetinstrument om onderscheid te kunnen maken tussen beelddenken en begripsdenken.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent270318
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleDe invloed van denkstijl en visuele en verbale vaardigheden op schoolprestaties
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsBeelddenken; Visuele vaardigheid; Verbale vaardigheid; Denkstijl; Schoolprestaties
dc.subject.courseuuOrthopedagogiek


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record