Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorTuithof, Marlous
dc.contributor.authorLenselink, L.
dc.date.accessioned2016-07-12T17:00:46Z
dc.date.available2016-07-12T17:00:46Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/22621
dc.description.abstractInleiding. Om het Nederlandse overheidsbeleid, het voorkomen van cannabisgebruik onder adolescenten, te bewerkstelligen is inzicht in risicogroepen noodzakelijk. Eerder onderzoek toont aan dat een deel van hen cannabis als zelfmedicatie tegen psychische problemen gebruikt. Beperktere coping en de sterke situatiehypothese doen een moderatie-effect van SES vermoeden, maar dit is niet eerder onderzocht. Doelstelling van de huidige studie is te bepalen of SES een modererend effect heeft op het verband tussen externaliserende of internaliserende problematiek en de kans op cannabisgebruik. Methode. Er is gebruik gemaakt van de data behorende bij de grootschalige studie genaamd Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC). De steekproef bestaat uit 3100 scholieren in de leeftijd van 14-16 jaar. Externaliserende en internaliserende problemen, wel of geen cannabisgebruik gedurende de afgelopen vier weken en SES zijn gemeten aan de hand van zelfrapportage vragenlijsten. Resultaten. 14- tot en met 16-jarige scholieren met externaliserende problemen hebben een vergrote kans op cannabisgebruik, na correctie voor leeftijd, geslacht en schoolniveau. Voor internaliserende problemen is dit na toevoeging van controlevariabelen niet het geval. SES blijkt op beide verbanden geen modererend effect te hebben. Discussie. De huidige uitkomsten tonen aan dat externaliserende problematiek, in tegenstelling tot internaliserende problematiek of SES, aanknopingspunten biedt om cannabisgebruik te voorkomen of terug te dringen.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent360912
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleCannabisgebruik als Zelfmedicatie tegen Psychische Problemen onder Adolescenten: de rol van Sociaaleconomische Status.
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordscannabis; sociaaleconomische status; SES; externaliserende problemen; internaliserende problemen; zelfmedicatie; adolescenten; HBSC
dc.subject.courseuuJeugdstudies


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record