Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorYbema, J.F.
dc.contributor.authorKoopman, A.C.
dc.date.accessioned2016-07-12T17:00:44Z
dc.date.available2016-07-12T17:00:44Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/22615
dc.description.abstractMiddels het Job Demands-Resources model (JD-R model) wordt onderzocht welke werkkenmerken ervoor zorgen dat werknemers met een arbeidshandicap gezond, gemotiveerd en productief aan het werk zijn en blijven. Werknemers in de Wet sociale werkvoorziening (N = 113) vulden gedurende vier of vijf weken gezamenlijk 363 vragenlijsten in. Uit de resultaten bleek dat werknemers meer bevlogen en productiever waren naarmate zij meer autonomie en werkdruk ervoeren. De productiviteit was dan hoger doordat werknemers meer bevlogen waren. Tevens waren werknemers gemotiveerder bij meer steun en persoon-baan fit. Werknemers bleken duurzamer inzetbaar naarmate zij meer mastery en persoon-baan fit ervoeren en minder emotionele werkeisen. Tot slot was het ziekteverzuim lager als werknemers minder werkdruk, minder lichamelijke werkeisen en een gezonder gevoel ervoeren. Concluderend spelen werkbronnen, persoonlijke bronnen en werkeisen een belangrijke rol in de gezondheid, motivatie en productiviteit van werknemers met een arbeidshandicap. This study examines which features ensure that employees with a work disability stay healthy, motivated and productive in the workplace by using the Job Demands-Resources model (JD-R model). Employees under the ‘Law of social employment’ (N = 113) completed cumulative 363 questionnaires during four or five weeks. The results show that employees were more engaged and productive if they experienced more autonomy and workload. The productivity was higher because the employees were more engaged. Additionally, employees were more motivated if they experienced more support and person-job fit. Employees were more sustainable employable if they experienced more mastery and person-job fit and less emotional demands. Finally the absence of employees was lower if they experienced less workload, less physic demands and a healthier feeling. In conclusion, the job resources, personal resources and job demands are important to keep employees with a work disability healthy, motivated and productive.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent432595
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleWerken met een Arbeidshandicap: Een Longitudinaal Onderzoek naar Gezonde, Gemotiveerde en Productieve Werknemers
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsArbeidshandicap; Job Demands-Resources model; Participatiewet; Productiviteit, Duurzame inzetbaarheid, Bevlogenheid, Uitputting, Ziekteverzuim
dc.subject.courseuuSociale en organisatiepsychologie


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record