Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorWitte, P.A.
dc.contributor.authorVink, M.F.W.
dc.date.accessioned2016-06-02T17:00:42Z
dc.date.available2016-06-02T17:00:42Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/22393
dc.description.abstractDe Provincie Gelderland wil af van de huidige opzet van de Regiotaxi. Hoewel het systeem voor de sociaal-zwakkeren van de provincie een ideale wijze van vervoer vormt door laagdrempeligheid en voordelige tarieven, is het voor de provincie een bijzonder prijzig systeem. Bij de verdere decentralisatie van veel zorgtaken richting de gemeente ziet de Provincie Gelderland een goede mogelijkheid om ook de verantwoordelijkheid voor het Regiotaxivervoer af te schuiven op de gemeenten. Daarnaast wordt ingezet op vervoer op vrijwilligers. Hoewel de overheden reeds uitvoerig op de voor- en nadelen van deze transitie zijn ingegaan, lijkt één belangrijk aspect toch grotendeels aan de aandacht voorbij te zijn gegaan: de sociaal-zwakkere zelf, in casu de oudere zonder eigen vervoer. Als vaak (nog) enige vorm van vervoer, is de huidige Regiotaxi voor hen een uitermate belangrijk onderdeel van het bestaan. Zonder de Regiotaxi kunnen verplaatsingen niet meer worden uitgevoerd en ontstaat er een uitsluiting van de samenleving door vervoersarmoede. Deze Master Thesis onderzoekt de veranderingen binnen het Regiotaxivervoer. In hoeverre passen deze veranderingen binnen de wensen van de gebruikers zelf? Toegespitst op de rurale Achterhoek is door middel van vraaggesprekken met zowel deskundigen binnen de ruimste zin van het vakgebied, alsmede met de ouderen zelf, hiernaar onderzoek gedaan. Er kunnen kritische kanttekeningen geschetst worden bij de decentralisatie. Niet alleen is de gemeentelijke organisatie onvoldoende ingericht op het Regiotaxivervoer, maar ook is er grote onduidelijkheid over de daadwerkelijke toekomstige invulling van het vervoer. Dat vervoersarmoede voor ouderen zonder eigen vervoer in de nabije toekomst niet is uit te sluiten, lijkt vast te staan. De inzet van vrijwilligers voor het vervoer van zwakke ouderen wordt niet alleen gezien als broodroof, maar kan ook de professionaliteit van beroepskrachten niet evenaren. Hoewel de ouderen zelf ook met de generatie veranderen en zelfstandiger worden, blijft er altijd een groep afhankelijk van het vangnet dat de overheid dient te bieden. Daarnaast ontwikkelt de technologie op het gebied van zelfstandig rijdende auto's en overige ICT zich snel, maar is thans nog onvoldoende bruikbaar in de praktijk van alledag. Nu de toekomst van de Regiotaxi, of althans de invulling die dit systeem geeft aan de vervoersbehoefte van kwetsbare ouderen voor het vervullen van verplaatsingen voor noodzakelijk en sociaal-recreatief verkeer, niet meer zeker is, dient de Provincie Gelderland als primair belang te hebben om op te komen voor haar inwoners. Er dient niet alleen de prioriteit gelegd te worden bij de grootste groepen, doch ook juist de kleine maar kwetsbare lagen uit de samenleving. Vanzelfsprekend kunnen ter verbetering van de efficiency op kleine schaal pilots plaatsvinden met vrijwilligersvervoer en overheveling richting de gemeenten, doch dient dit voorzichtig te geschieden. Er zijn immers veel ouderen bijzonder afhankelijk van een goede uitvoering van dit vervoer.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent1163664
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleVervoersarmoede bestreden: een onderzoek naar de voorgestelde veranderingen van de Regiotaxi voor ouderen in de regio Achterhoek van de Provincie Gelderland.
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsvervoersarmoede; regiotaxi; Brede Doel Uitkering; BDU; Gelderland; Openbaar Vervoer; Sociale uitsluiting;ontsluiting; rurale geografie;
dc.subject.courseuuPlanologie


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record