Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorVenne, L.H.J. van de
dc.contributor.advisorKolkhuis Tanke, I.R.
dc.contributor.authorVissers, V.H.L.J.
dc.date.accessioned2016-02-29T18:00:34Z
dc.date.available2016-02-29T18:00:34Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/21935
dc.description.abstractBetekenisvol leren onderwijzen: visie en opleidingspraktijk? Monitoren en borgen van de uitwerkingen van de visie Betekenisvol Leren Onderwijzen in het onderwijsaanbod door studentevaluaties als feedbackinstrument op lerarenopleidingen primair onderwijs. De onderwijsvisie van lerarenopleidingen is belangrijk voor de inrichting van het onderwijsaanbod en voor het opleiden van aanstaande leraren. Van belang is dan ook dat deze visie duidelijk waarneembaar is in het onderwijsaanbod. De visie op onderwijs blijkt echter nog niet bij alle lerarenopleidingen voldoende sturend te zijn voor het onderwijsaanbod. Mogelijk kunnen studentevaluaties bijdragen aan de uitwerking, monitoring en borging hiervan. De volgende onderzoeksvraag staat centraal: In welke mate en op welke wijze komen de uitwerkingen van de visie Betekenisvol Leren Onderwijzen (BLO) zichtbaar terug in het onderwijsaanbod en zijn studentevaluaties als feedbackinstrument geschikt om deze te monitoren en te borgen? Een gestructureerde vragenlijst is uitgezet onder derdejaars aanstaande leraren (n = 87) en docenten (n = 3). Een t-test en kruistabellen laten zien dat de kenmerken van BLO (actief, collaboratief, constructief, gecontextualiseerd, doelgericht en waardevol) in verschillende mate herkend worden in het onderwijsaanbod. Als aanvulling op de kwantitatieve data, is door middel van een kwalitatieve documentenanalyse inzicht verkregen in de geschiktheid van studentevaluaties voor monitoring en borging van de visie BLO. Tenslotte is door een drietal interviews informatie verkregen over mogelijke verbeteringen in de uitwerkingen van de visie BLO in het onderwijsaanbod door gebruik te maken van studentevaluaties. De kenmerken van BLO komen in hoge mate terug in het onderwijsaanbod. Het kenmerk ‘gecontextualiseerd’ wordt het sterkst herkend door aanstaande leraren en docenten tegenover het kenmerk ‘collaboratief’ wat het minst sterk wordt herkend door aanstaande leraren en ‘actief’ door docenten. Verder blijken studentevaluaties geschikt te zijn voor de signalering van de kenmerken van BLO maar geven te weinig inzicht in de afzonderlijke kenmerken. In de documenten waarin de visie BLO beleidsmatig geborgd is, wordt voldoende aandacht gegeven aan de uitwerkingen van BLO, waardoor ze geschikt zijn voor de borging van de visie BLO. Verbeteringen zijn mogelijk in het gebruik van studentevaluaties bij het ontwikkelen, monitoren en borgen van het opleidingsonderwijs. Daarnaast is het samenvoegen van uitkomsten van studentevaluaties een mogelijke verbetering waardoor een compleet beeld ontstaat over het onderwijs van een vaksectie en verbeteringen in de zichtbare uitwerking van de visie in het onderwijsaanbod. Inzichten uit dit onderzoek kunnen bijdragen aan verbetering in de uitwerkingen van de visie Betekenisvol Leren Onderwijzen in het onderwijsaanbod van lerarenopleidingen en andere onderwijsinstellingen door adequater gebruik te maken van studentevaluaties. Mogelijkheden hierbij zijn het in dialoog gaan met aanstaande leraren en docenten over de betekenisvolheid van het onderwijsaanbod, het structureel in kaart brengen van de betekenisvolheid van het onderwijsaanbod en studentevaluaties inzetten bij de ontwikkeling van het onderwijsaanbod.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent625062
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleBetekenisvol Leren Onderwijzen: visie en opleidingspraktijk?
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsVisie; betekenisvol leren onderwijzen; studentevaluaties; feedbackinstrument; onderwijsverbetering; onderwijsaanpassing; sociaal constructivisme
dc.subject.courseuuOnderwijskundig ontwerp en advisering


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record