Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorKruijsen-Terpstra, A.
dc.contributor.advisorSmits, D.W.
dc.contributor.authorKusters, M.J.M.
dc.date.accessioned2015-09-10T17:01:03Z
dc.date.available2015-09-10T17:01:03Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/21867
dc.description.abstractFamily empowerment is effectief gebleken in de behandeling van kinderen met een beperking. Er is meer kennis nodig over family empowerment om een theoretische onderbouwing van dit concept te verkrijgen. Een theoretische onderbouwing is noodzakelijk om gerichte behandeling te kunnen bieden. Om die reden is het van belang dat er inzicht wordt verkregen in de family empowerment van gezinnen zonder kinderen met een beperking en welke factoren hierop van invloed zijn. Het doel van het huidige onderzoek was inzichtelijk krijgen of er binnen gezinnen zonder kinderen met een beperking sprake is van voorspellende relaties tussen family empowerment en ouderfactoren als stress, copingstijl en de Sociaal Economische Status. Deze ouderfactoren bleken uit literatuur over ouders met kinderen met een beperking gerelateerd te zijn aan family empowerment. Hiervoor vulden 65 ouders de Family Empowerment Scale in. Aan de hand van de NOSI-K werd de ouderlijke stress gemeten en met behulp van de UCL werd de copingstijl van ouders in kaart gebracht. Om de Sociaal Economische Status te meten, werd het gezinsinkomen en het opleidingsniveau van ouders gevraagd. Er werd gebruikgemaakt van univariate regressieanalyses om inzichtelijk te krijgen welke van de ouderfactoren gerelateerd kon worden aan family empowerment. Vervolgens werd met een multivariate regressieanalyse bepaald welke ouderfactoren de mate van family empowerment het beste voorspelden. Gebleken is dat het opleidingsniveau van ouders, een actieve copingstijl, een sociale steunzoekende copingstijl en een vermijdende copingstijl gerelateerd zijn aan family empowerment. Deze ouderfactoren blijken samen tevens de mate van family empowerment het beste te voorspellen. Vervolgonderzoek dient gericht te worden op het ontwikkelen van een meetinstrument waarmee specifiek de family empowerment van gezinnen zonder kinderen met een beperking gemeten kan worden.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent245150
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleDe Relatie Tussen Ouderfactoren en Family Empowerment Binnen Gezinnen met Jonge Kinderen Zonder een Beperking
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsFamily empowerment; relatie; ouderfactoren; gezinnen; kinderen; zonder beperking; copingstijl; stress; SES
dc.subject.courseuuOrthopedagogiek


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record