Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorMak, W.M.
dc.contributor.authorVries, I.J.D. de
dc.date.accessioned2015-08-31T17:00:46Z
dc.date.available2015-08-31T17:00:46Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/21359
dc.description.abstractBinnen de Rijksoverheid wordt veel aandacht besteed aan het correct en duidelijk communiceren van beleid naar burgers. Toch ontvangt de overheid veel vragen en klachten van burgers ten aanzien van het beleid via diverse kanalen. Hoe kan het beleid zonder misverstanden en zonder dat vragen worden opgeroepen, toegankelijk en begrijpelijk worden gemaakt voor burgers die met dit beleid te maken hebben? Kan door het toevoegen van modaliteiten, zoals een infographic (informatieve afbeelding) en een video, meer tekstbegrip bij de lezer ontstaan? Om een tekst goed te kunnen begrijpen, is het voor de lezer van belang dat sprake is van een samenhangende tekstrepresentatie. Factoren zoals voorkennis en motivatie van de lezer kunnen invloed hebben op deze tekstrepresentatie (Braat, 2015). In dit onderzoek ga ik in op een infographic en een video. Ik heb getoetst welke van deze ondersteunende middelen invloed heeft op het vergroten van tekstbegrip en motivatie van lezers. Hierbij verwacht ik dat het gebruiken van een infographic leidt tot meer motivatie van de lezer om het informatieblad te lezen dan een video. Dit is getoetst door middel van een natoets-controle-groep onder 45 respondenten. Hierbij is sprake van twee experimentele condities en een controleconditie. In iedere conditie beantwoorden vijftien respondenten een vragenlijst die betrekking heeft op het tekstbegrip en de waardering van de lezer ten opzichte van de tekst en infographic of video. Uit het onderzoek blijkt dat het blad over zorgtoeslag voldoende informatie bevat voor de lezer en niet onduidelijk is. Verder leidt het toevoegen van een infographic of video niet tot meer tekstbegrip. Wel blijkt dat een infographic de lezer meer motiveert tot lezen dan een video. Vervolgonderzoek kan zich richten op een grotere populatie en een informatieblad en vragenlijst die complexer van aard zijn.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent302014
dc.format.mimetypeapplication/zip
dc.language.isonl
dc.titleDat maakt het wel wat duidelijker - Een onderzoek naar het effect van modaliteiten (infographic en video) op het tekstbegrip en de motivatie van de lezer met betrekking tot een informatieblad over zorgtoeslag
dc.type.contentBachelor Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsModaliteiten; infographic; video; motivatie; informatieblad; tekstrepresentatie; communicatie
dc.subject.courseuuCommunicatie- en informatiewetenschappen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record