Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorSmeets, W.
dc.contributor.authorRoos, N.
dc.date.accessioned2012-09-07T17:01:06Z
dc.date.available2012-09-07
dc.date.available2012-09-07T17:01:06Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/21188
dc.description.abstractWat is de plaats van transcendentie in de geestelijke verzorging? Bieden de kernelementen vanuit de geestelijke begeleiding een benaderingswijze op basis waarvan het bemiddelen van transcendentie tot stand kan komen in het contact tussen geestelijk verzorger en de patiënt? Smeets heeft in een eerder omvangrijk onderzoek onder andere onderzocht hoe de levensbeschouwelijke identiteit van geestelijk verzorgers in Nederland van invloed is op de doelen die zij in hun werk stellen. In deze scriptie heb ik delen uit zijn onderzoek gebruikt, namelijk de resultaten rondom de drie elementen van de levensbeschouwelijke identiteit zoals hij deze omschrijft: cultuur, betekenisgeving en ritualiteit. Transcendentie heeft een plaats in de levensbeschouwelijke identiteit van religieuze geestelijk verzorgers en dus in de geestelijke verzorging als professie, maar wat is die plaats en hoe wordt hier vorm aan gegeven? Om dit nader te onderzoeken heb ik de focus gelegd op geestelijke begeleiding in de verwachting dat daarin een grotere plaats zou zijn weggelegd voor het transcendente dan binnen de geestelijke verzorging het geval is. Daarnaast heb ik een viertal interviews afgenomen onder geestelijk verzorgers die bekend zijn met geestelijke begeleiding en in meer of mindere mate elementen eruit geïntegreerd hebben in hun werk als- en persoon van geestelijk verzorger. De conclusie is dat de eigen levensbeschouwelijke positionering van geestelijk verzorgers de ruimte bepaalt die er is voor transcendentie in hun werk. De transcendentie die dan ervaren wordt, komt dan veelal overeen met de brede definiëring waarvoor in deze scriptie geopteerd is.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent1122493 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleWat is de plaats van transcendentie in de geestelijke verzorging? Geestelijke begeleiding als methode voor transcendentie bemiddeling.
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordstranscendentie, geestelijke begeleiding, contingentie
dc.subject.courseuuTheologie en geestelijke verzorging


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record