Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorGroenewegen, P.P.
dc.contributor.authorStevens, J.L.
dc.date.accessioned2015-08-19T17:01:01Z
dc.date.available2015-08-19T17:01:01Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/21131
dc.description.abstractIn deze studie staat de arbeidstevredenheid van verzorgenden centraal. Getoetst wordt of verklaringen voor arbeidstevredenheid van werknemers in het algemeen en verpleegkundigen in het bijzonder ook toepasbaar zijn voor verzorgenden. Gesteld wordt dat autonomie, werkdruk, promotiemogelijkheden en binding met de organisatie verklaringen kunnen bieden voor arbeidstevredenheid. (H1) Verwacht wordt dat de arbeidstevredenheid van verzorgenden hoger zal worden naarmate zij meer autonomie ervaren, (H2) arbeidstevredenheid zou lager worden naarmate de ervaren werkdruk stijgt, (H3) naarmate er meer promotiemogelijkheden worden ervaren zal er een hogere arbeidstevredenheid worden gerapporteerd en (H4) een sterke binding met de organisatie zou ook positief samenhangen met arbeidstevredenheid. Onderzocht wordt of de werksituatie van verzorgenden een effect heeft op arbeidstevredenheid. Daarnaast wordt getoetst of er veranderingen zijn waar te nemen over de loop van de jaren 2001 tot en met 2013 in arbeidstevredenheid. Uit de resultaten blijkt dat autonomie, werkdruk, promotiemogelijkheden en binding met de organisatie een significante relatie hebben met arbeidstevredenheid in de verwachte richting. Daarmee blijken deze factoren arbeidstevredenheid te kunnen verklaren. Er is geen bewijs gevonden voor een mogelijke invloed van de werksituatie van verzorgenden. De arbeidstevredenheid van verzorgenden vertoont in de periode 2001 tot en met 2013 weinig veranderingen. Wel is de ervaren autonomie van verzorgenden significant afgenomen in 2013 ten opzichte van het jaar 2001. Doorgaans lijken verzorgenden tevreden met het werk.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent1562734
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleFluitend naar het werk? De arbeidstevredenheid van verzorgenden in Nederland.
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsVerzorgenden;Arbeidstevredenheid;Verzorging;Ouderenzorg; Verpleeghuis;Verzorgingshuis;Thuiszorg;Zorg
dc.subject.courseuuVraagstukken van beleid en organisatie


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record