Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorJanssen, J.
dc.contributor.advisorHulshof, C.
dc.contributor.authorDeniz, R.
dc.date.accessioned2015-07-27T17:00:53Z
dc.date.available2015-07-27T17:00:53Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/20554
dc.description.abstractLezen is één van de belangrijkste sleutelvaardigheden die in het primair onderwijs geleerd moet worden (Moats, 1999). Goed kunnen lezen is van cruciaal belang voor het schoolsucces, maatschappelijke redzaamheid en het competentiegevoel van leerlingen (Slavin, 2012). Niet elke leerling leert echter even makkelijk lezen. Vooral het technisch lezen is voor een kwart van de leerlingen in het primair onderwijs een ingewikkeld proces. Dit proces vraagt om een systematische en expliciete aanpak en begeleiding van de leerkracht (Vernooy, 2012). Eén van de effectieve methodieken die van zwakke lezers goede lezers kan maken, is het werken met peer tutoring. Peer tutoring, een vorm van samenwerkend leren, is een methodiek waarvan veel internationaal leesonderzoek aantoont dat het zwakke lezers daadwerkelijk helpt in het leestempo en aanmoedigt om een betere lezer te worden. Dit onderzoek besteedt aandacht aan een peer tutoring interventie waarin sterke leerlingen, de tutoren, in zes weken tijd zwakke leerlingen, de tutees begeleiden. Het onderzoek vond plaats op een basisschool in Almelo waarbij 34 leerlingen wekelijks twee keer dertig minuten in duo’s hebben gelezen. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van het ”one-group pretest posttest design”; een quasi-experimentele opzet met uitsluitend een experimentele groep. Verder kende het onderzoek voor- en nametingen op leestempo en leesmotivatie van leerlingen in de leesniveaus III, IV en V. Door de verschilscores tussen de voor- en nametingen te bepalen is enerzijds onderzocht of peer tutoring voor leerlingen van verschillende leesniveaus op leestempo even effectief is geweest. Anderzijds is onderzocht of peer tutoring heeft bijgedragen aan het vergroten van de leesmotivatie van leerlingen van verschillende leesniveaus. Dit onderzoek toont aan dat peer tutoring bijdraagt aan statistisch significante toename in leestempo tussen voor- en nametingen op de drie leesniveaus. Ook blijkt uit dit onderzoek dat het leestempo verschilt tussen leerlingen van de drie verschillende leesniveaus. Verder kan in dit onderzoek niet geconcludeerd worden dat peer tutoring bijdraagt aan het verhogen van de leesmotivatie in de leesniveaus III, IV en V, omdat er geen statistisch significante verschillen zijn gevonden. Tot slot heeft dit onderzoek enkele nieuwe inzichten en suggesties opgeleverd voor vervolgonderzoek binnen de themagebieden peer tutoring en technisch lezen. Ten eerste is de rol van de leerkracht binnen peer tutoring en technisch lezen cruciaal om verder te onderzoeken. Begrijpen de leerkrachten daadwerkelijk wat peer tutoring inhoudt en passen ze de methodiek correct toe? Ten tweede zijn de effecten van de hoeveelheid tijd voor de leesresultaten ook buitengewoon interessant. Ten derde is de vraag ”welke invloed heeft de moeilijkheidsgraad van teksten op de leesresultaten van leerlingen tijdens peer tutoring” eveneens van groot belang voor verdere studie.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent1118582
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleDe effectiviteitsverschillen van peer tutoring voor de verschillende leesniveaus
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsPeer tutoring; technisch lezen; leesniveaus
dc.subject.courseuuOnderwijskundig ontwerp en advisering


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record