Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorKommers, P.A.M.
dc.contributor.advisorVenne, L.H.J. van de
dc.contributor.authorBuser, W.L.
dc.date.accessioned2015-07-27T17:00:45Z
dc.date.available2015-07-27T17:00:45Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/20543
dc.description.abstractOp1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs ingegaan. De nieuwe wet is erop gericht om meer leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften een passende onderwijsplek te bieden in het reguliere onderwijs. Vanuit het model van Klein en Sorra (1996) wordt in dit onderzoek verondersteld dat het essentieel is dat onderwijsprofessionals de inclusieve waarden van Passend Onderwijs onderschrijven om Passend Onderwijs daadwerkelijk te bereiken. Om deze hypothese te toetsen, is onderzoek gedaan op drie reguliere scholen die van elkaar verschillen wat betreft hun identiteit: openbaar, rooms-katholiek en protestants-christelijk. Op elke school is een vragenlijst afgenomen (n = 63) en zijn interviews gehouden met de schoolleider, intern begeleider en twee leerkrachten (n = 12) om het onderschrijven van inclusieve waarden en het implementatieklimaat op de scholen nader in beeld te brengen. De interviews zijn volgens de gefundeerde theoriebenadering gecodeerd. De vragenlijst is geanalyseerd aan de hand van een Pearson’s correlatieanalyse (r). Uit de correlatieanalyse komt een significant verband naar voren tussen het onderschrijven van inclusieve waarden en het implementatieklimaat als gekeken wordt naar het totaal van de drie scholen, r = .23, p = .032. Verder komt uit de correlatieanalyse een zeer sterk, significant verband naar voren bij de protestants-christelijke school, r = .55, p = .016. Uit de correlatieanalyse komt geen significant verband naar voren tussen de variabelen bij de andere twee scholen. Uit de analyse van de interviews komt het ondersteunen van inclusieve waarden naar voren als kerncategorie. Op basis van dit onderzoek kan gesteld worden dat het onderschrijven van inclusieve waarden van belang is om Passend Onderwijs te bereiken. Scholen die aangeven positief te staan tegenover Passend Onderwijs en de inclusieve waarden te onderschrijven, zullen waarschijnlijk eerder bereid zijn om een kind met specifieke ondersteuningsbehoeften een passende onderwijsplek te bieden dan scholen die negatief tegenover Passend Onderwijs staan. Het significante verband op de protestants-christelijke school kan verklaard worden doordat de school de inclusieve waarden van Passend Onderwijs onderschrijft vanuit de identiteit van de school.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent920694
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleDe invloed van inclusieve waarden op de realisatie van Passend Onderwijs in het basisonderwijs Een onderzoek op drie reguliere scholen naar het verband tussen het onderschrijven van inclusieve waarden en het implementatieklimaat om Passend Onderwijs te realiseren.
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsPassend Onderwijs; inclusieve waarden; implementatieklimaat; Klein en Sorra
dc.subject.courseuuOnderwijskundig ontwerp en advisering


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record