Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorSchot, W.
dc.contributor.advisorBrouwer, S.
dc.contributor.authorBronkhorst, M.
dc.contributor.authorLoon, A.J.M.W. van
dc.date.accessioned2015-07-15T17:00:54Z
dc.date.available2015-07-15T17:00:54Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/20369
dc.description.abstractAchtergrond: Logisch redeneren kan gedefinieerd worden als een bewuste poging om gevolgtrekkingen te coördineren om tot een rechtvaardige conclusie te komen. Verschillende onderzoeken geven aan dat door middel van collaboratief redeneren een beter resultaat bereikt wordt op redeneertaken. Daarnaast wordt logisch redeneren beïnvloedt door motivatie. Doel: In dit onderzoek wordt nagegaan of er een effect is van samenwerken en taakmotivatie op het redeneervermogen van basisschoolleerlingen. Wanneer blijkt dat deze variabelen een significant effect hebben op het redeneervermogen, kan vervolgonderzoek zich richten op verandering in deze variabelen om het vermogen tot redeneren te verbeteren. Methode: Er hebben 57 kinderen uit groep 6 deelgenomen aan de Mastermindtaak. Aselect is twee derde van de kinderen in koppels ingedeeld, die samen de taak hebben volbracht. De overige 19 kinderen hebben de taak individueel volbracht. De taakmotivatie is gemeten door middel van de Intrinsieke Motivatie Inventaris (IMI). Voor de analyses is gebruik gemaakt van t-toetsen, een regressieanalyse en een ANOVA toets. Resultaten: Er zijn geen significante resultaten gevonden tussen samenwerken en taakmotivatie en het totaal aantal pogingen op de Mastermindtaak. Conclusie: Met enige voorzichtigheid kan gezegd worden dat er geen invloed van samenwerken en taakmotivatie op het redeneervermogen van leerlingen is. Er moet echter wel rekening gehouden worden met de beperkingen van dit onderzoek. In toekomstig onderzoek kan gebruik gemaakt worden van een grotere steekproef en een moeilijkere versie van de Mastermindtaak.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent721009
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleInvloed van de factoren samenwerking en taakmotivatie op het redeneervermogen van leerlingen uit groep 6
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordslogisch redeneren; Mastermind; samenwerken; taakmotivatie
dc.subject.courseuuOrthopedagogiek


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record