Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorFrijns, T.
dc.contributor.advisorGraaff, J. van der
dc.contributor.authorPermentier, E.
dc.date.accessioned2015-07-02T17:00:49Z
dc.date.available2015-07-02T17:00:49Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/20218
dc.description.abstractIn dit onderzoek is nagegaan of persoonskenmerken van jongens in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI) een rol spelen bij hun leefklimaatbeleving in de instelling. Socio-demografische kenmerken, de aanwezigheid van individuele risicofactoren en psychopathische persoonlijkheidskenmerken staan centraal. De steekproef bestond uit 91 jongens die in JJI De Hunnerberg verbleven. Om de leefklimaatbeleving te bepalen, is het Prison Group Climate Instrument (PGCI) gebruikt. Leefklimaat wordt gemeten aan de hand van vier subschalen, namelijk steun, groei, sfeer en repressie. Door middel van dossieranalyse zijn de gegevens met betrekking tot de persoonskenmerken verkregen. Ten aanzien van de socio-demografische gegevens is gebleken dat leeftijd en religie een rol spelen bij de leefklimaatbeleving. Daarnaast zijn verbanden gevonden tussen de leefklimaatbeleving en drie individuele risicofactoren, namelijk problematisch middelengebruik, negatieve opvattingen en gebrek aan empathie en berouw. Ten slotte is uit de analyses naar voren gekomen dat de aanwezigheid van psychopathische kenmerken samenhangt met de leefklimaatbeleving in de instelling. Geconcludeerd kan worden dat persoonskenmerken een rol spelen bij de beleving van het leefklimaat binnen een JJI. Vervolgonderzoek zal meer specifieke informatie moeten opleveren over de verbanden.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent224182
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleDe Rol van Persoonskenmerken bij de Leefklimaatbeleving van Jongens in een Justitiële Jeugdinrichting
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsPersoonskenmerken, leefklimaat, justitiële jeugdinrichting
dc.subject.courseuuOrthopedagogiek


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record