Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorSieckelinck, S.
dc.contributor.authorWijk, T.A. van
dc.date.accessioned2015-05-01T17:03:31Z
dc.date.available2015-05-01T17:03:31Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/20003
dc.description.abstractIn dit onderzoek zijn de ervaringen van Utrechtse professionals uit de Jeugd-GGZ met betrekking tot indicering en financiering onderzocht. Tevens is onderzocht hoe deze professionals door gemeenten geprikkeld kunnen worden om in de toekomst betere en efficiëntere zorg voor jeugd te verlenen. Dit is onderzocht aan de hand van de volgende onderzoeksvraag: ‘Hoe ervaren professionals de huidige financiering en indicering in de Jeugd-GGZ en hoe kunnen zij in de toekomst geprikkeld worden om efficiëntere en betere zorg voor jeugd te bieden aan kinderen en gezinnen?’ Het doel van dit onderzoek was om de Gemeente Utrecht aanbevelingen te geven hoe zij professionals kunnen motiveren om betere en efficiëntere zorg voor jeugd te verlenen. Deze methoden van motiveren zijn weergegeven door prikkels, welke door professionals zelf zijn aangereikt in 15 interviews. Naast deze semi-gestructureerde interviews heeft er participerende observatie en documentenanalyse plaatsgevonden om tot beantwoording van de onderzoeksvraag te komen. Geconcludeerd is dat de ervaringen van professionals met betrekking tot indicering wisselend zijn. De ervaringen van professionals met betrekking tot financiering door de Diagnose Behandeling Combinatie-productstructuur (DBC) waren enkel negatief. Professionals hebben verschillende manieren aangereikt waarop zij geprikkeld kunnen worden om betere en efficiëntere zorg te verlenen. De motivatie achter deze prikkels kan opgedeeld worden in motivatie door positieve benadering, verantwoordelijkheid, competitie of door een financiële prikkel. Vanuit deze resultaten is een model ontwikkeld om deze prikkels en de onderlinge samenhang weer te geven. Uit dit model is af te leiden dat psychologische bekrachtiging door gemeenten een fundamentele basis vormt in het motiveren van professionals, zodat deze professionals betere en efficiëntere zorg kunnen verlenen.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent670174
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleProfessionele prikkels
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsProfessionals; Jeugd-GGZ; prikkels; psychologische bekrachtiging
dc.subject.courseuuMaatschappelijke Opvoedingsvraagstukken


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record