Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorHellendoorn, A.
dc.contributor.advisorOudgenoeg-Paz, O.
dc.contributor.authorSteen, T.J. van der
dc.date.accessioned2015-05-01T17:03:28Z
dc.date.available2015-05-01T17:03:28Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/19994
dc.description.abstractEr bestaat steeds meer bewijs dat kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS), naast beperkingen in sociale communicatie en repetitief en stereotiep gedrag, ook verschillen in hun sensomotorische ontwikkeling van kinderen met een typische ontwikkeling. Aangezien het verband tussen motorische vaardigheden en sociaal-communicatieve vaardigheden bij kinderen met autisme tot op heden nog weinig direct onderzocht is, is in dit onderzoek geprobeerd deze relatie te verduidelijken. Er werd een positief verband verwacht; betere motorische vaardigheden staan in verhouding tot betere sociaal-communicatieve vaardigheden. Er is gebruik gemaakt van een random steekproef van 42 kinderen met ASS. Fijn motorische vaardigheden zijn gemeten met de Mullen Scales of Early Learning (MSEL). De mate van ervaring met lopen is berekend door de leeftijd waarop een kind ging lopen volgens het Autism Diagnostic Interview-Revised (ADI-R) af te trekken van de leeftijd van het kind tijdens de verschillende metingen. Sociaal-communicatieve vaardigheden zijn gescoord door video-opnames van de afname van de Autism Diagnostic Observation Schedule-Generic (ADOS-G) te coderen en door middel van de ADI-R en Vineland Social Emotional Early Childhood Scales (Vineland SEEC). Uit de resultaten bleken positieve verbanden tussen fijn motorische vaardigheden en sociaal-communicatieve vaardigheden. Daarnaast bleek uit dit onderzoek geen verband tussen ervaring met lopen en sociaal-communicatieve vaardigheden. De onderzoeksuitkomsten zijn niet eenduidig, maar dragen mogelijk bij aan nieuwe inzichten omtrent de rol van motorische vaardigheden in sociaal-communicatieve vaardigheden bij kinderen met ASS. Deze studie laat zien dat het belangrijk is om relaties tussen ontwikkelingsdomeinen in ogenschouw te nemen bij onderzoek naar typische en atypische ontwikkeling.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent284029
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleDe Relatie tussen Motorische Vaardigheden en Sociaal-Communicatieve Vaardigheden bij Kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsautisme spectrum stoornis (ASS), motorische vaardigheden, fijne motoriek, ervaring met lopen, sociaal-communicatieve vaardigheden
dc.subject.courseuuOrthopedagogiek


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record