Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorPhielix, C.
dc.contributor.advisorPrins, F.J.
dc.contributor.authorBerg, F.M. van den
dc.date.accessioned2015-05-01T17:02:54Z
dc.date.available2015-05-01T17:02:54Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/19936
dc.description.abstractDit quasi-experimentele onderzoek onderzocht in hoeverre het voeren van feedbackgesprekken invloed had op de rekenresultaten en het zelfregulerend vermogen van kinderen in de groepen 4 en 5 in het basisonderwijs. De experimentele- en controle groep (51, resp. 50 leerlingen) hadden bij de start van het onderzoek gelijk niveau en waren ingedeeld aan de hand van de rekenmethodetoetsen. De experimentele groep kreeg feedback volgens een protocol. Tevens werd bij de nul- en eindmeting een vragenlijst zelfregulerende vaardigheden afgenomen om te kijken of de feedback deze beïnvloedde. Uit de resultaten bleek dat de feedbackgesprekken geen invloed hadden op de rekenresultaten en zelfregulerende vaardigheden van de experimentele groep ten opzichte van de controlegroep. De experimentele groep 5 presteerde wel significant beter dan de experimentele groep 4 op de tweede rekentoets (Mverschil = -.14, SD = .71; t (50) = -2.289, p = .027, tweezijdig). Ook bleek dat de experimentele groep van leerjaar 5 significant beter scoorde dan leerjaar 4 op de tweede meting van de vragenlijst zelfregulerend vermogen ten opzichte van de eerste meting van het zelfregulerend vermogen (t (48) = - 2.871, p = .007, tweezijdig). De effectgrootte was bij beiden groot ( 2 = .15 ). Hieruit kon geconcludeerd worden dat het geven van feedback geen significant effect heeft op de rekenresultaten en het zelfregulerend vermogen van leerlingen in groep 4 en 5. Wel blijkt dat het effect van de feedback verschilt voor leerlingen in groep 4 en 5. In groep 5 blijkt het geven van feedback meer effect te hebben dan in groep 4. Dit geldt voor zowel rekenresultaten als zelfregulerend vermogen. Geadviseerd wordt om in de toekomst feedbackgesprekken te voeren in de groepen 5 en hoger, omdat de leerlingen de feedback waarschijnlijk beter kunnen toepassen (Veenman et al., 2006). Een verklaring voor het wegblijven van betere resultaten op de rekentoetsen en vragenlijst zelfregulerend vermogen bij de experimentele groep kan de korte looptijd van het onderzoek zijn.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent495352
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleHet effect van feedbackgesprekken op de resultaten van rekentoetsen en op het zelfregulerend vermogen van kinderen in de groepen 4 en 5 in het basisonderwijs
dc.type.contentBachelor Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsfeedback; zelfregulerende vaardigheden; primair onderwijs
dc.subject.courseuuAcademische lerarenopleiding primair onderwijs


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record