Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorDouma, J.
dc.contributor.authorAldewereld, A.L.
dc.contributor.authorDijkslag, N.
dc.date.accessioned2015-05-01T17:01:49Z
dc.date.available2015-05-01T17:01:49Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/19850
dc.description.abstractAchtergrond: Er is niet veel bekend over de adolescentiefase bij jongeren met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (EVMB), terwijl deze fase vanuit een ontwikkelingsperspectief van groot belang wordt geacht. Doel: Het doel van dit explorerende onderzoek was om te achterhalen welke kenmerken van adolescentie ouders, professionals en gedragsdeskundigen zien bij jongeren met EVMB. Deze kennis kan gebruikt worden bij het inzetten van adequate pedagogische begeleiding en verzorging van adolescenten met EVMB en kan bovendien de basis vormen voor toekomstig onderzoek. Methoden: Dit onderzoek bestaat uit een kwalitatief en een kwantitatief gedeelte. Middels focusgroepen en een door de onderzoekers opgestelde vragenlijst werd achterhaald welke adolescentiekenmerken gezien worden, welke mogelijke veranderingen er plaatsvinden en welke kenmerken typerend zijn voor de adolescentiefase, volgens 17 gedragsdeskundigen, 31 ouders en 41 professionals (groepsleiders, therapeuten en teamleiders). De adolescentiefase werd daarbij ingedeeld in drie leeftijdscategorieën, 10–13 jaar, 14–17 jaar en 18–22 jaar. Door gebruik te maken van de Chi-kwadraat toets, werden verschillen tussen deze leeftijdscategorieën gemeten. Ook werd door middel van de Cohen’s kappa de mate van overeenstemming tussen ouders en professionals over de adolescentiekenmerken van 22 jongeren gemeten. Resultaten: De kenmerken die door het merendeel van de respondentengroepen binnen elke leeftijdscategorie gezien worden, zijn lichamelijke kenmerken en pogingen tot communicatie. Er zijn weinig significante verschillen tussen de leeftijdscategorieën gevonden. Over minder dan de helft van de adolescentiekenmerken was voldoende overeenstemming tussen ouders en professionals. Conclusie: Uit dit onderzoek komt naar voren dat er weinig adolescentiekenmerken, zoals aangegeven in de literatuur over de adolescentiefase, gezien worden bij jongeren met EVMB. Verder onderzoek op basis van grotere steekproeven is noodzakelijk.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent750651
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleDe adolescentiefase bij jongeren met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen: wat weten we hierover?
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsOntwikkeling; adolescentie; puberteit; ernstig verstandelijke en meervoudige beperking
dc.subject.courseuuOrthopedagogiek


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record