Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorBaar, P.L.M.
dc.contributor.advisorDammers, S.
dc.contributor.authorVeerman, M.
dc.contributor.authorBruin, M.J.M. de
dc.date.accessioned2015-05-01T17:01:48Z
dc.date.available2015-05-01T17:01:48Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/19847
dc.description.abstractEr is in Nederland veel aandacht voor pesten. Onderzoek naar pesten op speciaal onderwijs is echter nog beperkt. De doelstelling van dit explorerende onderzoek was dan ook: het verkrijgen van inzicht in pestgedrag van kinderen en de visie op en aanpak van leerkrachten in het cluster 3 onderwijs. Er is gebruik gemaakt van een methodische triangulatie-aanpak; een combinatie van semigestructureerde interviews en de ‘Omgaan Met Elkaar Vragenlijst’. Er zijn 37 kinderen en 10 leerkrachten van drie cluster 3 scholen bij het onderzoek betrokken. De resultaten tonen aan dat pesten weliswaar voorkomt, maar dat de leerkrachten het omschrijven als niet ernstig. Uit de verdeling van de pestrollen blijkt dat er onder de respondenten geen daders waren, wat ogenschijnlijk samenhangt met de jonge ontwikkelingsleeftijd van de betrokken kinderen. Er waren ongeveer evenveel slachtoffers als dader-slachtoffers. De geclassificeerde pestrollen kwamen in tweederde van de gevallen overeen met de zelfervaren pestrollen en er was sprake van een hoge consistentie tussen de zelfervaren en door leerkracht ervaren pestrol. De leerkrachten is gevraagd naar hun visie en aanpak van pesten. De resultaten laten zien dat de leerkrachten niet in staat waren om een volledige definitie te geven van pesten. De aanpak blijkt voornamelijk gericht op de preventie van pesten. Wenselijk wordt geacht dat er in het vervolg ook onderzoek gedaan wordt naar pesten op andere vormen van speciaal onderwijs. Een tweede implicatie voor vervolgonderzoek is het ontwikkelen van een pestprotocol en –programma specifiek gericht op speciaal onderwijs.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent269310
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titlePestgedrag binnen het Cluster 3 Onderwijs: Pestrollen van kinderen met een beperking en visie op en aanpak van pestgedrag van leerkrachten.
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsPesten; cluster 3 onderwijs; visie; aanpak.
dc.subject.courseuuOrthopedagogiek


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record