Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorUnlusoy, A.
dc.contributor.advisorKruistum, C. van
dc.contributor.authorDubbelden, L. den
dc.date.accessioned2015-05-01T17:01:19Z
dc.date.available2015-05-01T17:01:19Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/19794
dc.description.abstractDit onderzoek richt zich op het nog onbekende terrein van sociale netwerken van hoogbegaafde adolescenten. Hoogbegaafden zouden meer moeite hebben om vriendschappen en contacten aan te gaan en te onderhouden dan hun leeftijdsgenoten. Uit onderzoeken onder jongeren is bekend dat sociale netwerken van invloed zijn op hun welbevinden. Aangezien het een nog onbekend terrein is bij hoogbegaafde jongeren wordt onderzocht of er eveneens een samenhang is tussen de kwaliteit van sociale netwerken van hoogbegaafde adolescenten en hun welbevinden. Onder welbevinden wordt de mate van levenstevredenheid verstaan. Naast de samenhang tussen de kwaliteit van het sociale netwerk en het welbevinden van hoogbegaafde jongeren, zal ook gekeken worden naar de invloed van de dichtheid van het netwerk en de contactfrequentie met het netwerk op het welbevinden. Methode: 70 hoogbegaafde adolescenten hebben een online vragenlijst ingevuld over hun sociale netwerk en hun welbevinden. Met deze data zijn vervolgens verschillende analyses uitgevoerd. Resultaten:Uit de analyses blijkt dat er een positieve samenhang is tussen de kwaliteit van het sociale netwerk van hoogbegaafde adolescenten en hun welbevinden. Dichtheid van het sociale netwerk en contactfrequentie waren ook significante voorspellers van welbevinden. Er wordt geen noemenswaardig verschil gevonden tussen hoogbegaafde jongens en meisjes. Deze informatie kan gebruikt worden om een preventiemethode te ontwikkelen voor hoogbegaafde jongeren om te voorkomen dat zij sociaal emotionele problemen ontwikkelen. Abstract This research focuses on the understudied area of social networks of gifted adolescents. Gifted adolescents are more likely to have difficulties with establishing and maintaining friendships and contacts than their peers. Studies among general adolescent populations suggest that there is an influence of social networks on wellbeing. This link is not yet established for gifted adolescents. The present study will focus on the link between the quality of social networks and the wellbeing of gifted adolescents. Wellbeing will be interpreted as life satisfaction. In addition to analyzing the link between the quality of social networks and wellbeing of gifted adolescents, present study will also focus on gender differences, and on the influence of density of networks and contact-frequency with the people in the networks on wellbeing. Method: 70 Dutch gifted adolescents filled out an online questionnaire about their social network and wellbeing. Results: The results show that there is a positive link between the quality of social networks and wellbeing. Density of relationships and contact-frequency in social networks were also significant predictors of wellbeing. No big difference is found between the gifted boys and girls. This information can be used to develop a method for gifted adolescents, to prevent that they will develop social and emotional problems.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent939623
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleHoogbegaafde jongeren beter in hun vel door een goed sociaal netwerk?
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsHoogbegaafdheid; sociaal netwerk; welbevinden
dc.subject.courseuuOrthopedagogiek


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record