Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorSoons, M.B.
dc.contributor.advisorKleyheeg, E.
dc.contributor.authorLouwers, E.L.M.
dc.date.accessioned2015-01-12T18:00:45Z
dc.date.available2015-01-12T18:00:45Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/19251
dc.description.abstractZaadverspreiding is de verplaatsing van een zaadje of vrucht weg van de ouder plant en dus een belangrijk onderdeel van de regeneratie van planten. Het bepaalt de mogelijke locaties van nieuwe planten. Zaadverspreiding kan plaatsvinden op verschillende manieren, zoals door wind, water en dieren. In deze scriptie heb ik mij gericht op zaad verspreiding door dieren (zoöchorie). Onderzoek naar de factoren binnen zoöchorie is moeilijk omdat er veel factoren samen- en op elkaar inwerken. Een manier om de belangrijkste factoren en hun onderlinge samenhang te identificeren is door het maken van een model. In deze scriptie heb ik de verschillende modellen geëvalueerd die gebruikt worden om de zaad verspreiding door dieren te onderzoeken en een benadering om zaadverspreiding door wilde eenden te modelleren. De modellen kunnen helpen in het begrijpen van de processen die een rol spelen in de zaadverspreiding door de geobserveerde patronen te beschrijven en mogelijk zelfs voorspellen. Welke modellen gebruikt worden hangt dus af van de data die verzameld is. Omdat het moeilijk is Veel data wordt verzameld door dieren actief te volgen met radio zenders of andere telemetrische systemen, wat voornamelijk toepasbaar is bij moeilijk te volgen dieren en wanneer men geïnteresseerd is in de individuele bewegingen van het dier of zijn reikwijdte. In onderzoek naar zaadverspreiding kan een verdeling gemaakt worden tussen phenomenologische en mechanistische modellen. Phenomenologische modellen worden gebruikt om geobserveerde patronen te typeren, door het model af te stemmen op de beschikbare data. Mechanistische modellen worden gebruikt om geobserveerde patronen te verklaren, door belangrijke processen te identificeren en parametriseren om zo patronen te voorspellen. In veel onderzoeken worden de bewegingen en het gedrag van dieren bestudeert om een ruimtelijk model te maken waarin dieren zich bewegen afhankelijk van het landschap waarin ze zich bevinden om zo de zaadverspreiding te simuleren (mechanistisch) gebaseerd op de verzamelde data (phenomenologisch). Deze onderzoeken combineren informatie over de beweging van het dier (transport) met de vertering van zaden in de ingewanden (digestie) om zo te voorspellen hoe ver en naar welke plekken zaadverspreiding plaatsvindt. Voor de casestudy zaadverspreiding door wilde eenden is data verzameld over de vertering met voedingsexperimenten en over transport door de eenden te volgen met gps zenders. De eenden vertonen een duidelijk dag- en nachtritme wat gemodelleerd kan worden door een landschap te simuleren en de beweging van de eend als reactie op de landschapskenmerken die hij tegenkomt.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent745283
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.titleSeed dispersal by animals: a theoretical model.
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsseed dispersal; zoochory; wetlands; models
dc.subject.courseuuEnvironmental Biology


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record