Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorSlof, B.
dc.contributor.advisorRoekel-Kolkhuis Tanke, I. van
dc.contributor.authorSalet, M.C.J.
dc.date.accessioned2015-01-05T18:00:50Z
dc.date.available2015-01-05T18:00:50Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/19203
dc.description.abstractVanaf het schooljaar 2015/2016 worden rekentoetsen verplicht gesteld in het mbo en tellen deze mee voor de zak-/slaagregeling. Uit de resultaten van de pilots die zijn afgenomen, blijkt dat het rekenniveau van veel studenten nog onvoldoende is (Steunpunt Taal en Rekenen mbo, 2013). Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de leesvaardigheden van invloed zijn op rekenprestaties (Fuchs, Fuchs, & Prentice, 2004; Miles, Haslum, & Wheeler, 2001). Deze onderzoeken zijn echter alleen uitgevoerd bij leerlingen in het basis-en middelbaar onderwijs. Omdat het mogelijk wel een verklaring kan zijn van de achterblijvende rekenresultaten, wordt in huidig onderzoek onderzocht of er ook voor mbo-studenten een dergelijk verband bestaat. Hierbij staat de volgende vraagstelling centraal: Zijn de leesvaardigheden van mbo-studenten van invloed op hun rekenprestaties? Tevens is onderzocht of sector, opleidingsniveau en geslacht van de mbo-student voorspellend zijn voor de leesvaardigheid en daarmee ook indirect voor de rekenvaardigheid. Binnen het mbo zijn de verschillende opleidingen onder te brengen onder een van de drie hoofdsectoren: Zorg & welzijn, Techniek & vormgeving en Economie & dienstverlening. Daarnaast wordt er binnen het mbo onderscheid gemaakt tussen vier opleidingsniveaus: mbo 1, 2, 3 en 4. Voor de opleidingsniveaus gelden verschillende toelatingseisen en ook de opleidingsduur is verschillend. Huidig onderzoek is uitgevoerd bij 1925 studenten in het mbo, van wie zowel de lees- als rekenresultaten geanalyseerd zijn. Uit de analyses blijkt dat de leesvaardigheden van studenten in het mbo een significante voorspeller zijn voor de score op rekenen. Daarnaast blijkt dat het opleidingsniveau en sector waarbinnen een student studeert significante voorspellers zijn voor de leesvaardigheid en hiermee ook indirect voor de rekenvaardigheden. Het geslacht van de student is geen significante voorspeller voor leesvaardigheid. Een mogelijke kanttekening aan het onderzoek is dat er sprake is van een ongelijke verdeling binnen sector en opleidingsniveau. De resultaten zijn hiermee wellicht niet generaliseerbaar naar de gehele mbo-populatie. Een aanbeveling voor vervolgonderzoek is dan ook om gebruik te maken van een gelijke verdeling binnen de onderzoekspopulatie.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent485546
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleInvloed van leesvaardigheden op rekenprestaties bij studenten in het mbo
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsMbo; leesvaardigheden; rekenprestaties; geslacht; niveau; sector
dc.subject.courseuuOnderwijskundig ontwerp en advisering


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record