Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorSchaap, H.
dc.contributor.advisorPhielix, C.
dc.contributor.authorGielen, Y.M.
dc.date.accessioned2015-01-05T18:00:45Z
dc.date.available2015-01-05T18:00:45Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/19200
dc.description.abstractProbleemstelling: De techniek is een dynamische sector en verandert in hoog tempo. Om hierop te anticiperen is flexibiliteit en innoverend vermogen nodig vanuit het technisch hbo. Tevens is voortdurende professionalisering van hbo-docenten noodzakelijk. Professionalisering van docenten is namelijk de sleutel om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Hogescholen in Nederland hebben internationaal gezien echter een lager gekwalificeerd docentencorps. Dit heeft directe gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs. In Nederland staat onderzoek naar professionalisering van hbo-docenten nog in de kinderschoenen. De factoren die gerelateerd zijn aan professionalisering van hbo-docenten zijn nog onduidelijk. Vervolgens is het de trend om professionaliseringsactiviteiten in een web-based leeromgeving aan te bieden. De factoren die gerelateerd zijn aan attitude ten opzichte van web-based professionaliseringsactiviteiten zijn echter tevens onduidelijk. In dit onderzoek staan daarom twee onderzoeksvragen centraal: 1) Welke factoren zijn van invloed op de intentie tot formele professionalisering van hbo-docenten binnen het technisch domein? En 2) Welke factoren zijn van invloed op de attitude ten opzichte van web-based professionaliseringsactiviteiten van hbo-docenten binnen het technisch domein? Daartoe zijn twee conceptuele modellen ontwikkeld en getoetst. De conceptuele modellen bieden designers van professionaliseringsactiviteiten inzicht in eventuele bevorderende en belemmerende factoren omtrent deelname aan formele professionaliseringsactiviteiten in een web-based leeromgeving. Methode: Het onderzoek betreft een kwantitatief surveyonderzoek. Voor dit onderzoek is een online vragenlijst ontwikkeld, bestaande uit meerkeuze vragen en stellingen. Binnen vijf technische hbo-instituten zijn 420 hbo-docenten benaderd, waarvan 190 hbo-docenten hebben deelgenomen. Resultaten: Ten eerste hebben de factoren attitude, werkdruk, en leeftijd significante invloed op intentie tot formele professionalisering. Management support heeft een positieve significante invloed op carrièrekansen. Tenslotte heeft werkervaring een negatieve significante invloed op attitude tot formele professionalisering. Ten tweede heeft bruikbaarheid van web-based activiteiten significante invloed op attitude ten opzichte van blended vormgegeven professionaliseringsactiviteiten. Vervolgens neemt de bruikbaarheid van web-based activiteiten toe, naarmate de internet self-efficacy en gebruiksvriendelijkheid stijgen. Conclusie en discussie: Geconcludeerd wordt dat intentie tot formele professionalisering afhankelijk is van leeftijd, attitude en werkdruk. Leeftijdsbewust professionaliseringsbeleid kan uitkomst bieden, teneinde het professionaliseren van oudere hbo-docenten te bevorderen. Verder impliceert dit onderzoek dat management support indirect zorgt voor behoud van hbo-docenten. Docenten dienen gefaciliteerd te worden in tijd om de negatieve invloed van werkdruk op intentie tot professionalisering tegen te gaan. Vervolgens wordt geconcludeerd dat attitude ten opzichte van blended professionalisering afhankelijk is van de bruikbaarheid ervan. Designers van blended vormgegeven professionaliseringstrajecten zullen dus zorg moeten besteden aan bruikbaarheid, teneinde deelname te bevorderen.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent502891
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleIntentie tot web-based professionalisering van hbo-docenten in het technisch domein: Een kwestie van rekening houden met de juiste factoren.
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsformele professionalisering; web-based leren; hbo; intentie; hbo-docenten.
dc.subject.courseuuOnderwijskundig ontwerp en advisering


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record