Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorBoselie, J.P.P.E.F.
dc.contributor.authorBouma, R.G.L.
dc.date.accessioned2014-12-16T18:03:02Z
dc.date.available2014-12-16T18:03:02Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/19081
dc.description.abstractDoel – Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen in welke mate teamklimaat bijdraagt aan het veroorzaken van disrespect. Daarbij is specifiek gekeken naar de focus van het teamklimaat richting samenwerken of competitie. Ook is in deze thesis gekeken naar de invloed van de leiderschapsstijl van de leidinggevende op de relatie tussen teamklimaat en disrespect. Disrespect kan in de werkomgeving een schadelijk effect hebben op het werk en de onderlinge verhoudingen en daardoor hoge kosten met zich meebrengen voor werkgevers. Onderzoeksdesign – In dit onderzoek is gebruik gemaakt van correlatieonderzoek om de relaties tussen teamklimaat en disrespect inzichtelijk te krijgen. Vervolgens is hiërarchische regressieanalyse gebruikt om het moderatie-effect van leiderschap op de relatie tussen teamklimaat en disrespect te onderzoeken. Resultaten – Uit de resultaten blijkt dat een klimaat van samenwerken gerelateerd is aan minder disrespect en een klimaat van competitie gerelateerd is aan meer disrespect. Het moderatie-effect van leiderschap op deze relatie is slechts voor een van de vijf concepten van klimaat van competitie gevonden, het betreft erkenning. Voor de andere concepten van klimaat van competitie is geen moderatie-effect gevonden. Wel is een direct effect gevonden tussen transformationeel leiderschap en disrespect en laissez-faire leiderschap en disrespect. Transformationeel leiderschap lijkt gerelateerd te zijn aan minder disrespect en laissez-faire aan meer disrespect. Originaliteit / waarde – Nog relatief weinig onderzoek heeft zich gericht op de verklarende factoren van disrespect, ondanks dat dit schadelijke effecten kan hebben in de werkomgeving. Dit onderzoek is vernieuwend omdat, bij mijn weten, niet eerder onderzoek is verricht naar disrespect, waarbij zowel klimaat van competitie en samenwerking en leiderschap zijn meegenomen in een teamsetting.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent1318365
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleDisrespect binnen teams en de invloed van klimaat van samenwerken, klimaat van competitie en leiderschap
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsdisrespect, teamklimaat, competitie, samenwerken, transformationeel leiderschap, laissez-faire leiderschap
dc.subject.courseuuStrategisch human resource management


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record