Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorSlobbe, M.G.
dc.contributor.advisorBoessenkool, J.H.
dc.contributor.authorEshuis, J.
dc.date.accessioned2014-12-16T18:02:59Z
dc.date.available2014-12-16T18:02:59Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/19078
dc.description.abstractDe laatste 14 jaar is er door de Nederlandse hockeyheren geen groot toernooi (WK of OS) meer gewonnen. Dit heeft binnen de vaderlandse sportpers geleid tot de nodige kritiek op onder andere het gehanteerde bondsbeleid en de eventuele effecten hiervan op de resultaten. Maar heeft dat bondsbeleid eigenlijk wel zijn effect op de resultaten? De vraag hoe topsportprestaties te beïnvloeden zijn en wat daarin de betekenis van bondsbeleid is, staat centraal in dit onderzoek. Het onderzoek gaat over relevante beleidsaspecten voor topsportprestaties. Hiertoe heb ik onderzoek gedaan naar de invloed van topsportbeleid en betekenissen die aan verschillende elementen van het KNHB beleidsplan gegeven worden. Dit is gedaan middels literatuuronderzoek, een documentanalyse van bestaande tophockeybeleidsplannen en interviews met spelers, bestuurders en coaches. In het literatuur onderzoek komt naar voren dat er zelden een match is tussen het beleidsplan en de beleidsuitvoering in de praktijk (Yanow, 1996): “The implication of interpretive approaches for the analysis of implementation is that a close match between policy intentions and agency outcomes is the exception rather than the rule.” (Yanow, 1996; p234) Het beleidsplan wordt volgens Yanow (1996) gekenmerkt door ambiguïteit, echter is deze ambiguïteit ook nodig om een overeenstemming tussen partijen die betrokken zijn bij het beleid te bereiken. Het SPLISS model (Van Bottenburg, 2000) richt zich op topsportbeleid en de prestatiebepalende aspecten daarvan. Prestaties zijn volgens dit model voor de helft maakbaar vanuit beleid, het model kent negen pijlers waarmee middels topsportbeleid invloed op prestaties uitgeoefend kan worden. Vanuit de documentanalyse en interviews met de verschillende actoren wordt duidelijk dat er in het beleidsplan wordt geïnvesteerd in alle onderzochte SPLISS beleidspijlers. Ook valt op te merken dat de ambiguïteit in het beleid, of te wel het niet 100% afbakenen van het beleidsplan, ruimte geeft aan verschillende actoren om hun invloed uit te oefenen in de gemaakte beleidskeuzes. Tot deze invloedrijke actoren mogen ook de clubs gerekend worden, zo blijkt uit de interviews. Naast de bestuurders van de hockeybond hebben spelers, coaches en clubs dus een belangrijke invloed op de uitvoering van het beleid. Hun belang blijkt echter niet overeen te komen met het belang van de hockeybond. Zo heeft de professionalisering van de sport ertoe geleid dat spelers een financieel belang hebben, willen de coaches op korte termijn presteren en wil de club zoveel mogelijk met hun eigen spelers trainen om kampioen te worden. In het onderzoek wordt duidelijk dat deze belangen in veel gevallen in strijd zijn met het bondsbelang. Welke gevolgen heeft dit voor de uitvoering van het beleid? In de interviews komen drie belangrijke beleidsaspecten naar voren die van invloed zijn op de uiteindelijke prestatie. Dit zijn de financiële investeringen die in de programma’s gedaan worden, de selectie van spelers lettend op hun persoonlijkheid en mentaliteit en de aanstelling van de bondscoach. Dat een succesvol beleidsplan niet hetzelfde is als een succesvolle uitvoering blijkt uit de literatuur (o.a. Yanow, 1996). De uitvoering van het beleidsplan heeft te maken met twee belangrijke condities: ten eerste is dat de invloed die de eerder genoemde conflicterende belangen van de sleutelactoren hebben op de uitvoering van het plan en de tweede conditie is de veranderende omstandigheden 3 waarmee het beleid te maken heeft. In deze veranderende omstandigheden hebben de professionalisering van de sport, de ontwikkeling van het spel en de toenemende media aandacht invloed op de beleidsuitvoering. Volgens de sleutelactoren is de consistentie van het beleidsplan en de focus op de lange termijndoelstellingen een belangrijk aspect voor een succesvolle uitvoering van het plan. Dit consistente plan past volgens hen het beste binnen de eerder genoemde condities waarmee de beleidspraktijk te maken heeft. Daarnaast zijn de investeringen die gedaan worden, de selectie & opleiding van spelers en de aanstelling van de bondscoach de belangrijkste aspecten binnen het beleidsplan die van invloed zijn op de prestaties van het Nederlands Elftal.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent695427
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleDe beleidssleutel tot succes
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsSport sportbeleid topsportbeleid beleid hockey KNHB Yanow van Bottenburg sportbeleid en sportmanagement bestuurs organisatie wetenschappen
dc.subject.courseuuSportbeleid en sportmanagement


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record