Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorBaar, P.L.M.
dc.contributor.advisorTijsseling, C.
dc.contributor.authorJong, M.J. de
dc.contributor.authorKetting, S.W.M.
dc.contributor.authorKohl, S.
dc.contributor.authorVingerling, J.M.
dc.date.accessioned2014-11-26T18:02:15Z
dc.date.available2014-11-26T18:02:15Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/18878
dc.description.abstractDoel Pesten is een veelvoorkomend probleem, wat in verschillende contexten voorkomt. Er is naar ons weten geen onderzoek gedaan naar pesten op de BSO. Het doel van dit onderzoek was de visie, aanpak en behoeften van pedagogisch medewerkers met betrekking tot pestgedrag op de BSO in beeld brengen. Methode Voor dit explorerende onderzoek zijn 13 pedagogische medewerkers van twee BSO’s geïnterviewd over hun visie, aanpak en behoeften met betrekking tot pesten op de BSO. Er werd gebruik gemaakt van een open interview. Resultaten De medewerkers van beide BSO’s signaleerden zelden pestgedrag op de BSO. Opvallend is dat slechts een kwart van de respondenten ouders betrok wanneer pestgedrag zich voordeed. De pedagogisch medewerkers gaven aan meer te willen weten over: effecten van pesten, reden van pesten, vormen van pesten, omgaan met pestgedrag en herkennen van pesten. Discussie De pedagogisch medewerkers konden geen adequate definitie van pesten geven. Tevens is er geen eenduidige aanpak op de BSO. Het is aannemelijk dat er op de BSO’s meer sprake is van een probleemoplossende aanpak. Een aantal pedagogisch medewerkers gaf aan gebruik te maken van de Vreedzame School. Uit huidig onderzoek komt naar voren dat er geen protocol aanwezig is op de BSO’s. Er wordt aanbevolen om een protocol op te stellen gericht op pestgedrag op de BSO. Daarnaast wordt er aanbevolen om regels op te stellen ten aanzien van pesten. Het is belangrijk dat deze regels zichtbaar zijn voor de kinderen.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent291039
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titlePesten op de BSO
dc.type.contentBachelor Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsPesten; buitenschoolse opvang; pedagogisch medewerkers; visie; aanpak; behoeften
dc.subject.courseuuPedagogische Wetenschappen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record