Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorMeeuwesen, Ludwien
dc.contributor.advisorAbma, Ruud
dc.contributor.authorSahbaz, S.
dc.date.accessioned2014-10-07T17:00:33Z
dc.date.available2014-10-07T17:00:33Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/18539
dc.description.abstractIn dit onderzoek is nagegaan wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen professionele en informele tolken. Verder is onderzocht welke rollen informele tolken in huisarts-patiëntgesprekken vervullen. Tevens is nagegaan wat de taakopvattingen zijn van professionele tolken die in de gezondheidszorg tolken en wat de voor-en nadelen zijn van een professionele tolk volgens tolken zelf. De overeenkomsten en verschillen tussen beide tolken zijn aan de hand van een literatuurstudie onderzocht. Daarnaast is met behulp van observaties (video-opnamen) geprobeerd om een beeld te krijgen van het perspectief van 12 Turkse informele tolken ten aanzien van hun rol in arts-patiëntgesprekken. Daarenboven zijn face-to-face-interviews met 6 vrouwelijke professionele tolken die over het algemeen veel ervaring met tolken in de gezondheidszorg hebben afgenomen. De meest relevante overeenkomsten tussen professionele en informele tolken is: 1) hun vermogen om zo nu en dan de communicatie in een medisch consult te optimaliseren en 2) dat ze tot dezelfde cultuur behoren als de patiënt. Daarnaast zijn er vier cruciale verschillen tussen deze tolken. In de eerste plaats kunnen professionele tolken in tegenstelling tot informele tolken adequaat vertalen en hebben zij kennis van medische termen. Bovendien zijn professionele tolken anders dan informele tolken neutraal in hun houding tussen de zorgverlener en de patiënt. Ook zijn professionele tolken verplicht om de vertrouwelijke informatie over de patiënt geheim te houden. Daarentegen kunnen informele tolken aanvullende informatie over de klachten van de patiënt aan de arts overdragen. Verder is uit de observatieresultaten gebleken dat informele tolken drie belangrijke rollen in huisarts-patiëntgesprekken op zich nemen, namelijk: 1) niet-vertaler , 2) facilitator en 3) recapitulator. Voorts vervullen informele tolken zes rollen die beschouwd kunnen worden als minder belangrijk dan de vorige drie. Immers, het betreft hier rollen die louter in één of twee gesprekken dikwijls voorkomen, zoals: 1) intermediair, 2) responder, 3) reporter, 4) de tolk die uitgesteld vertaalt, 5) de tolk die niet correct vertaalt en 6) begeleider. Tot slot zijn er een zestal rollen die het minst belangrijk zijn, aangezien deze rollen in niet meer dan één, twee of drie gesprekken voorkwamen. Dat zijn de volgende rollen: direct source, co-diagnostiseerder , (informele) zorgdrager , adviseur , mediator en tweede arts . Behalve de hierboven genoemde rollen, fungeren informele tolken soms als advocate en mogelijkerwijs als vertrouwenspersoon. Daarnaast is uit de interviewresultaten naar voren gekomen dat professionele tolken correct vertalen (zo nauwkeurig mogelijk vertalen of letterlijk vertalen) als hun belangrijkste taak beschouwen. Verder hebben professionele tolken aangegeven dat zij zowel de cultuurverschillen tussen de arts en de patiënt als de belangenverschillen tussen henzelf, de arts en de patiënt erkennen. Ook zijn zij van mening dat ze kennis horen te hebben van de cultuurverschillen tussen de arts en de patiënt. Bovendien vinden professionele tolken dat ze volledig onpartijdig dienen te zijn. Ten slotte menen zij dat ze de gezondheidszorg meer toegankelijk kunnen maken voor patiënten.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent474895
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.title“De enige taak van de tolk is om te vertalen!?” Professionele en informele tolken in arts-patiëntgesprekken
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsprofessionele tolk;informele tolk;rollen;taakopvattingen; arts-patiëntgesprekken
dc.subject.courseuuArbeid, zorg en welzijn: beleid en interventie


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record