Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorThije, dr. J.D. ten
dc.contributor.authorVerbiest, F.J.
dc.date.accessioned2014-09-23T17:00:56Z
dc.date.available2014-09-23T17:00:56Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/18419
dc.description.abstractInternationale migratie is geen nieuw fenomeen en komt op de gehele wereld voor. Ook in Amsterdam zijn veel internationale migranten aanwezig die gezamenlijk zorgen voor culturele en linguïstisch diversiteit in de stad. Deze grote variëteit aan culturen en talen heeft bij mij de interesse aangewakkerd om één van deze linguïstische gemeenschappen onder de loep te nemen, namelijk de Spaanstalige gemeenschap. Volgens de Nederlandse overheid is het voor migranten noodzakelijk om de Nederlandse taal te leren om sociaal en economisch zelfredzaam te kunnen zijn. In dit onderzoek wordt duidelijk in hoeverre Spaanstalige migranten in Amsterdam gebruik maken van de Nederlandse taal binnen de domeinen overheid en administratie, vriendschap en werk. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt als volgt: - In hoeverre is het voor de sociale en economische zelfredzaamheid van Spaanstalige migranten die in de periode van 2003 tot 2013 naar Nederland zijn gekomen en in Amsterdam wonen of hebben gewoond noodzakelijk om in het Nederlands te kunnen communiceren? Voor de beantwoording van deze hoofdvraag wordt rekening gehouden met de bestaande diversiteit binnen de Spaanstalige gemeenschap. Er wordt onderzocht of factoren zoals migratiereden, herkomst en opleidingsniveau van invloed zijn op het gebruik van de Nederlandse taal. Daarnaast wordt in kaart gebracht hoe en waar deze Spaanstalige migranten de Nederlandse taal leren. Hiervoor zijn 25 Spaanstalige migranten geïnterviewd en is veldwerk uitgevoerd bij twee organisaties voor Spaanstaligen in Amsterdam. De moderne en jonge Spaanstalige migratiegolf staat centraal in dit onderzoek. Daarom is er gefocust op Spaanstalige migranten die in het jaar dat ze naar Nederland zijn gekomen onder de 35 jaar oud waren. De migranten binnen deze migratiegolf zijn opgegroeid met een modern perspectief op de concepten afstand en tijd. Wereldwijde toegenomen mobiliteit zorgt ervoor dat het besluit om te migreren vanwege economische of sociale redenen tegenwoordig niet of nauwelijks meer wordt belemmerd door reisafstand. Amsterdam is een goed voorbeeld van een stad waar deze toegenomen internationale mobiliteit zichtbaar is. Uit dit scriptieonderzoek is gebleken dat de Nederlandse taal voor Spaanstalige migranten in Amsterdam niet noodzakelijk is voor hun sociale en economische zelfredzaamheid. De meeste Spaanstalige migranten maken gebruik van de Engelse taal voor communicatie op het werk en met de overheid. Voor communicatie met vrienden wordt vooral gebruik gemaakt van zowel de Spaanse als de Engelse taal. Opvallend is de belangrijke functie en het veelvuldige gebruik van de Engelse taal. Spaanstalige migranten die naar Amsterdam migreren zonder enige kennis op het gebied van de Engelse of Nederlandse taal, leren in Amsterdam zelfs sneller Engels dan Nederlands. Dit is te verklaren door het feit dat Amsterdammers geneigd zijn om Engels te spreken met iedereen die niet goed verstaanbaar is in het Nederlands. Spaanstalige migranten die actief de Nederlandse taal leren en toepassen doen dit omdat ze zelf gemotiveerd zijn om te integreren en de Nederlandse samenleving willen begrijpen. Met de Engelse taal kunnen Spaanstalige migranten in Amsterdam overleven maar met de Nederlandse taal kan binnen de samenleving meer bereikt worden. Kennis van de Nederlandse taal zorgt voor meer arbeidsmogelijkheden en toegang tot een Nederlandse vriendengroep. Daarnaast bevordert kennis van de Nederlandse taal succesvolle communicatie met de overheid.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.language.isonl
dc.titleSpaanstalige jongvolwassenen in Amsterdam en hun gebruik van de Nederlandse taal
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsSpaanstaligen, migranten, zelfredzaamheid, Nederlands, Amsterdam
dc.subject.courseuuInterculturele Communicatie


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record