Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorKleber, R.
dc.contributor.advisorSchok, M.
dc.contributor.authorEngelen, J. van
dc.date.accessioned2012-09-04T17:02:14Z
dc.date.available2012-09-04
dc.date.available2012-09-04T17:02:14Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/18256
dc.description.abstractHet doel van deze thesis is de hulpvragen van veteranen die zich in 2010 hebben aangemeld bij het CAP te onderzoeken. De uitgebreide literatuur op het gebied van veteranen beschrijft vele klachten die samenhangen met de uitzending, zoals aanpassingsklachten en PTSS. Echter, dossieronderzoek naar de hulpvragen van veteranen is nog niet uitgevoerd. In deze thesis worden 250 dossiers van het CAP gebruikt om deze onderzoeksvraag te beantwoorden. Tevens wordt onderzocht of er een verband is tussen de hulpvragen en de uitzending. Daarnaast wordt met een kwalitatieve analyse dieper ingegaan op hulpzoekgedrag en welke processen daaraan ten grond liggen. De resultaten laten zien dat er teveel gegevens ontbreken uit de dossiers om causale verbanden te leggen. Ongeveer de helft van de gegevens ontbreekt! Om die reden is een chi-kwadraat toets toegepast om te onderzoeken of er een verband is tussen de drie hulpvragen die het meest voorkomen en de vier uitzendgebieden die het meest voorkomen. Voornamelijk veteranen die in Voormalig Joegoslavië zijn uitgezonden meldden zich aan in 2010 bij het CAP met ‘psychosociale hulpvragen’ en vragen om hulp bij ‘een verwerking van een schokkende ervaring’. Uit de kwalitatieve analyse komt naar voren dat veteranen zichzelf weliswaar aanmelden, maar dat de stimulans hiervoor vaak uit de omgeving van de veteraan komt. Maatschappelijk werkers verzorgen het contact met de veteranen. Deze zorg staat onder druk door ‘een hoge case load’ (een groot aantal te behandelen cliënten per maatschappelijk medewerker). Vervolgonderzoek naar CAP-dossiers uit 2011 is nodig om te onderzoeken of het gevoerde beleid van de beheerder op de dossiers wordt toegepast.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent284491 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleHulpvragen van veteranen die zich aanmelden bij het Centraal Aanmeldpunt in 2010: dossier - en kwalitatief onderzoek
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsveteranen, Centraal Aanmeldpunt, hulpvragen, uitzending,
dc.subject.courseuuKlinische en Gezondheidspsychologie


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record