Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorAnderson, J.H.
dc.contributor.authorHoor, J. ten
dc.date.accessioned2014-09-05T17:00:35Z
dc.date.available2014-09-05T17:00:35Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/18136
dc.description.abstractIn mijn masterscriptie formuleer ik op basis van een theoretisch conceptuele analyse van de deliberatieve democratietheorie een aantal voorwaarden voor online deliberatie, en ga ik in op de vraag hoe online deliberatie een rol kan spelen in het vergroten van burgerschapscompetentie. Daarin maak ik gebruik van de ideale deliberatieve procedure van Joshua Cohen, waarbij de kern van deliberatie rationeel overleg tussen vrije en gelijke partijen is. Met mijn scriptie wil ik een bijdrage leveren aan de normatieve, filosofische dimensie in het wetenschappelijke debat over online deliberatie. Daarnaast kunnen de door mij geformuleerde voorwaarden gebruikt worden om deliberatieve initiatieven kritisch te analyseren. De voorwaarden voor online deliberatie kunnen in zes richtlijnen worden samengevat: (1) Online deliberatie vindt plaats in een daarvoor bedoelde omgeving die geen enkel ander doel dient dan deliberatie. Alleen dan kan er sprake zijn van een voortdurende en onafhankelijke vereniging. (2) Eventuele resultaten zijn herleidbaar tot de inhoud van de deliberatie. (3) Deelnemers staan op gelijke voet: iedereen heeft een gelijke stem in het debat en gelijke middelen om bij te dragen aan deliberatie. (4) Er moet bij online deliberatie gestreefd worden naar een zo groot mogelijke pluriformiteit. (5) Deelnemers aan online deliberatie erkennen elkaar als hebbende deliberatieve capaciteiten. (6) Iedere bijdrage aan online deliberatie dient rationeel te zijn. De belangrijkste competentie waar burgers over moeten beschikken bij deliberatie is het leveren van een rationele bijdrage, op basis van hoog-diagnostische informatie. Online deliberatie kan een rol spelen bij het vergroten van die competentie door toegang tot goede informatie te bieden en deelnemers de mogelijkheid te bieden hun argumentenrepertoire te vergroten. Ook moet online deliberatie aansluiten bij de leefwereld van de deelnemers. Het bewaken van de kwaliteit van online deliberatie ligt in handen van de deelnemers zelf, om zo de vrijheid en gelijkheid binnen het discours te kunnen waarborgen. Zuilvorming kan voorkomen worden wanneer het onderwerp van deliberatie een pluriform publiek aanspreekt en het debat gefaciliteerd wordt door een zo neutraal mogelijke organisatie. Sociaal conformisme zal geen groot probleem vormen voor online deliberatie, omdat deelnemers de mogelijkheid hebben anoniem te participeren en niet noodzakelijkerwijs afhankelijk zijn van bepaalde groepsrelaties.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent908052
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleVoorwaarden voor online deliberatie
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsOnline deliberatie, deliberatieve democratie, burgerschapscompetentie
dc.subject.courseuuWijsbegeerte


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record