Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorThije, J.D. ten
dc.contributor.authorBosman, R.P.
dc.date.accessioned2014-09-04T17:01:31Z
dc.date.available2014-09-04T17:01:31Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/18064
dc.description.abstractHoe de luie Italiaan zich gedraagt, weet de gierige Nederlander die dat heeft gelezen in de krant en weet ‘van horen zeggen’. In het geschetste voorbeeld is er sprake van twee mentale representaties die tot beelden zijn gevormd en dienen als een generaliseerbare werkelijkheid: een imago. Opmerkelijk is dit echter wel, omdat ieder individu mentale beelden opslaat als representatie van de werkelijkheid die hij zelf ziet; deze werkelijkheid is dus subjectief. In zijn definitie over imagologie benoemt Leerssen (2007) dit ook: “Imagology is concerned with the 1.representamen, 2. representations as 3. textual strategies and as 4. discourse” (Leerssen, 2007:27). Deze vier begrippen zijn van toepassing geweest binnen de analyse naar beeldvorming over Italië en Italianen. Niet alleen door eigen waarneming maar ook door invloed vanuit de omgeving worden mentale representaties en beelden versterkt. Dit wordt de ‘discours’ genoemd: de overdracht van verhalen op schrift of in de mondelinge periferie. Doordat groepen personen worden blootgesteld aan deze verhalen ontstaan er twee aspecten die correleren met de discours: ten eerste groepscohesie; groepen mensen conformeren zich omdat ze hetzelfde beeld delen, en ten tweede leidt discours tot onderscheid tussen twee groepen. Binnen imagologie wordt dit het ‘auto –en hetero image’ genoemd. Door naar een andere cultuur te kijken, worden de verschillen tussen twee culturen opgemerkt en overgecategoriseerd om de andere cultuur te kunnen begrijpen. Hierdoor worden standaardbeelden over een andere cultuur gevormd die leiden tot vooroordelen. Vaak zijn ze hardnekkig, negatief van aard en belichten ze maar één zijde van de werkelijkheid, wat leidt tot ongenuanceerde, gegeneraliseerde beelden. Deze standaardbeelden worden stereotypen genoemd. In het huidige onderzoek wordt er een brug geslagen tussen de wetenschappelijke achtergrond van stereotype beeldvorming en de invloed van deze beelden in een praktijksituatie. Binnen het huidige onderzoek wordt onderzocht of stereotype beeldvorming over Italië en Italianen van invloed is op het investeringsgedrag van Nederlandse MKB ondernemers. De vraag is of zij een hogere investeringsintentie hebben als zij worden blootgesteld aan eenzijdige stereotype beelden of aan een dubbelzijdig genuanceerd beeld. In de uitgangssituatie H0 hebben dubbelzijdige beelden geen invloed op de investeringsintentie van Nederlandse MKB ondernemers in een Italiaanse MKB en in de H1 situatie hebben dubbelzijdige beelden wel invloed op de investeringsintentie van Nederlandse MKB ondernemers in een Italiaanse MKB. De gebruikte beelden zijn samengesteld op basis van een kwalitatieve analyse waarin een selectie is gemaakt van online krantenartikelen uit het NRC en de Telegraaf over de huidige economische en politieke situatie in Italië. Hieruit kwamen een aantal beelden naar voren, waaronder dat Italianen corrupt en bureaucratisch zijn en samenwerken met de maffia. Vervolgens zijn deze beelden getoetst onder Nederlandse MKB ondernemers die in Italië en met Italianen werken. Uit bestaande interviews werd opgemaakt of het beeld dat in de kranten werd geschetst, klopte met hun ervaringen over ondernemen in Italië. Hieruit bleek dat zij de beelden tegenspraken en een genuanceerder, meer dubbelzijdig beeld hadden over Italië en Italianen, waarin corruptie bestond, maar niet een noodzakelijk probleem hoefde te zijn als je met de juiste mensen samenwerkte.Ook vertrouwen was een belangrijk aspect voor een goede samenwerking. De door de Nederlandse MKB ondernemers geschetste beelden zijn verwerkt in twee economische persberichten. Iin versie één waren deze beelden eenzijdigen positief en in versie twee waren deze beelden dubbelzijdig, met zowel positieve als negatieve beelden daarin verwerkt. De economische persberichten met de vragenlijsten zijn verspreid via verschillende LinkedIn groepen voor Nederlandse ondernemers. Onder ondernemers verstond men een groep personen die of de intentie hadden een onderneming op te zetten of al een bestaande onderneming hadden. Zestig Nederlandse MKB ondernemers zijn bereid geweest de vragenlijst in te vullen. Na het uitvoeren van de eenweg ANOVA, de spearmans correlatiecoëfficiënt en een Chi-kwadraat toets konden twee zaken worden geconcludeerd: ten eerste, dat oudere ondernemers een positievere attitude hadden ten opzichte van het economische persbericht met daarin de dubbelzijdige beelden. Dit kan mede te maken hebben met hun ervaring op het gebied van ondernemen.Ten tweede kon worden geconcludeerd dat dubbelzijdige beelden niet leidden tot een hogere investeringsintentie, waarmee de H1 hypothese werd verworpen en de H0 hypothese werd aangenomen.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent1140823
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleNederlanders ondernemen in Italië: het stereotype beeld beïnvloedt de werkelijkheid: onderzoek naar de invloed van imago en stereotype beelden op de investeringsintentie van Nederlandse ondernemers
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsimagologie, imago, stereotypen, beeldvorming, Nederlandse ondernemers, Italie
dc.subject.courseuuInterculturele Communicatie


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record