Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorBogert, C.E. van den
dc.contributor.authorFrancken, R.
dc.contributor.authorHulsthoff, R.S.
dc.date.accessioned2014-08-28T17:01:02Z
dc.date.available2014-08-28T17:01:02Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/17909
dc.description.abstractSport wordt in alle lagen van de samenleving ingezet om ontwikkeling te bewerkstelligen. Zo zien de Verenigde Naties sport als een belangrijk middel waarmee zij hun doelen kunnen bereiken en lokale projecten zetten sportactiviteiten in om hun ontwikkelingsdoelen te bereiken. De aanname dat sport automatisch bijdraagt aan ontwikkeling is breed aangenomen in het publieke discours en zorgt ervoor dat sportactiviteiten op die manier verantwoord kunnen worden. In de wetenschap worden echter vraagtekens gezet bij deze aanname. In dit theoretisch debat wordt gesteld dat sport niet automatisch bijdraagt aan ontwikkeling en bij organisatorische gebreken kan het ontwikkeling soms juist tegengaan. Kunnen organisaties die sport inzetten als middel voor ontwikkeling dit dan wel op die manier verantwoorden? Voor kunst geldt op kleinere schaal hetzelfde debat: draagt kunst daadwerkelijk bij aan ontwikkeling? Zo wordt gesteld dat de manier waarop kunst kan bijdragen genuanceerder is dan vaak wordt gesuggereerd. In dit onderzoek kijken wij naar twee organisaties in Walmer Township, Zuid-Afrika, die door middel van buitenschoolse sport- en muziekactiviteiten willen bijdragen aan de sociale ontwikkeling van deelnemende jongeren in de township. Deze sociale ontwikkeling onderzoeken wij door te kijken naar life skills die jongeren kunnen leren in sport- en muziekactiviteiten. Life skills dragen dan bij aan het leren omgaan met de situatie waarin iemand leeft. Door middel van antropologisch veldwerk kijken wij naar de manier waarop jongeren betekenis geven aan de sport- en muziekactiviteiten en hoe ze deze activiteiten ervaren als bijdragend aan het leren van life skills. Om dit te onderzoeken kijken we naar de betekenis die de jongeren geven aan de activiteiten; de organisatie van de activiteiten; en hoe de jongeren sociale ontwikkeling concretiseren in life skills en hoe ze deze life skills ervaren in de activiteiten. We concluderen dat de jongeren, ondanks organisatorische verschillen in de activiteiten, in beide activiteiten life skills ervaren en dat deze buitenschoolse activiteiten daadwerkelijk kunnen bijdragen aan het leren van deze life skills. Life skills die in dit onderzoek naar voren komen zijn respect, samenwerken, zelfvertrouwen en regels leren.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.language.isonl
dc.titleSporten, Zingen en Levensvaardigheden Leren
dc.type.contentBachelor Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsSociale ontwikkeling, empowerment, life skills, sport, muziek, townships, Zuid-Afrika, respect, samenwerken, zelfvertrouwen
dc.subject.courseuuCulturele antropologie en ontwikkelingssociologie


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record