Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorBoer, F. de
dc.contributor.authorHoek, E.
dc.date.accessioned2012-09-01T17:00:45Z
dc.date.available2012-09-01
dc.date.available2012-09-01T17:00:45Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/17744
dc.description.abstractTitle: Self management support given by specialist nurses in patients with Inflammatory Bowel Disease (IBD). A thematic analysis Background: self-management support is considered a relatively new concept in treatment of IBD. Scientific evidence on nursing interventions and strategies used to support self-management is scarce and little is known about self-management support given by IBD nurses during consultation hours. Aim and research questions: to explore self-management support for patients with IBD and identify nursing interventions and strategies. Main research question was: How do IBD nurses support self-management of patients with IBD? Method: A generic qualitative research was conducted using thematic analysis. IBD nurses working at outpatient clinics in the Netherlands were interviewed. Data was collected through semi-structured interviews and analyzed through coding and matrix- and template analysis. Results: Eleven IBD nurses were interviewed. Self-management consists of self-monitoring, medication adherence, attendance of outpatient appointments and managing IBD in daily life. Main interventions were patient education and reference to other disciplines. Open access consultation, partnership and patient-centered care were important strategies in self-management support. Incidental use of motivational interviewing and self-efficacy support has been shown. Initiating discussion among taboo subject was considered to be important to increase the self-management of IBD patients. Conclusion: self-management support mainly focused on training self-monitoring. Confidence was considered necessary to achieve effective self-management. Lifestyle change and adherence were supported through negotiation and emphasize of benefit. Motivational interviewing and self-efficacy were incidentally used. Partnership was considered key strategy to discuss taboo subjects. Recommendations: further research is needed to determine the role of self-efficacy and motivational interviewing within self-management of IBD. For daily practice, attention to partnership within the treatment of IBD and initiating discussion about taboo subjects such as sexuality and fistula, is recommended to increase patients’ self-management. Titel: Verpleegkundige ondersteuning van zelfmanagement bij patiënten met Inflammatory Bowel Disease (IBD). Een thematische analyse. Inleiding een redelijk nieuwe ontwikkeling in de behandeling van IBD is zelfmanagementondersteuning. Onbekend is welke interventies en strategieën IBD-verpleegkundigen gebruiken in het ondersteunen van IBD- patiënten tijdens het verpleegkundig spreekuur. Doel: inzicht verkrijgen in zelfmanagementondersteuning aan IBD-patiënten tijdens het verpleegkundig spreekuur. Hoofdvraag van dit onderzoek was: Hoe ondersteunen IBD- verpleegkundigen het zelfmanagement van patiënten met IBD? Methode: een algemeen kwalitatief onderzoek is uitgevoerd volgens een thematische analyse. Hiervoor werden IBD-verpleegkundigen, werkzaam op een polikliniek in Nederlandse ziekenhuizen, geïnterviewd. Dataverzameling bestond uit semigestructureerde interviews. Interviews werden geanalyseerd door coderen, matrix-, en template analyse. Resultaten: elf IBD-verpleegkundigen zijn geïnterviewd. Zelfmanagement bestaat uit zelfmonitoring, therapietrouw, komen naar poliklinische controleafspraken en omgaan met IBD in het dagelijks leven. Belangrijkste interventies zijn: patiënteneducatie en doorverwijzen. Gehanteerde strategieën zijn: laagdrempelig contact, vertrouwensrelatie en patiëntgerichte zorg. Laagdrempelig contact was een voorwaarde in het coachen van zelfmonitoring. Motivational interviewing en self-efficacy ondersteuning werden incidenteel toegepast. Het belang van het bespreken van taboe onderwerpen benadrukt in het omgaan met problemen rondom seksualiteit of het behandelen van fistels. Conclusie: zelfmanagementondersteuning is gericht op zelfmonitoring. Zelfvertrouwen is een belangrijke voorwaarde voor effectief zelfmanagement. De noodzaak tot leefstijlverandering en therapietrouw word herhaaldelijk bespreekbaar gemaakt. Incidenteel worden motivational interviewing en self-efficacy ondersteuning toegepast. Het hebben van een vertrouwensband met de patiënt is een voorwaarde in het bespreekbaar maken van taboe onderwerpen. Aanbevelingen: nader onderzoek is nodig naar de betekenis van motivational interviewing en self-efficacy bij zelfmanagementondersteuning aan IBD-patiënten. Praktijkaanbevelingen omvatten het aandacht hebben voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie met IBD- patiënten voor een optimale behandeling waarin taboe onderwerpen als seksualiteit en fistels openlijk besproken worden zodat patiënten beter kunnen omgaan met hun problemen.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent119215 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.titleSelf-management support given by specialist nurses in patients with Inflammatory Bowel Disease. A thematic analysis.
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsself-management support, nursing, Inflammatory Bowel Disease, outpatient, zelfmanagement, verpleegkundig, Inflammatory Bowel Disease, poliklinische patient
dc.subject.courseuuVerplegingswetenschap


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record