Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorBadenoch, A.W.
dc.contributor.authorBogaard, Y.P.
dc.date.accessioned2014-08-05T17:00:54Z
dc.date.available2014-08-05T17:00:54Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/17499
dc.description.abstractDe introductie van een nieuw medium in een maatschappij is een bijzondere gebeurtenis. In deze scriptie kijk ik naar de introductie van de radio in verzuild Nederland. Dit gebeurt aan de hand van een onderzoek naar de omroepgids van de neutrale of liberale omroep, de AVRO. De verzuiling zorgde voor een gespleten maatschappij, waarin alle zuilen hun eigen doelen en middelen hadden. De AVRO is interessant door de vele tegenstellingen die de omroep omringen: zo wil de zuil geen zuil zijn, maar zetten ze zich wel af tegen andere zuilen; een hobbymatig medium groeit uit tot een massamedium; radio wordt als ‘gevaarlijk’ beschouwd maar biedt tevens kansen om de denkbeelden van de zuil verder uit te dragen. Ik onderzoek in dit speelveld de rol van de Radiobode, de omroepgids van de omroep aan de hand van de volgende onderzoeksvraag: Hoe representeerde de Radiobode de denkbeelden van de AVRO over radio en de samenleving? Om deze vraag te kunnen beantwoorden maak ik gebruik van de volgende deelvragen: - Welke relatie wordt er door de Radiobode geportretteerd tussen de luisteraars en het ‘nieuwe’ medium radio? - Welke verbanden creëerde de Radiobode tussen het liberale gedachtegoed en haar luisteraars? Door middel van een discourse analyse van artikelen die over de radio of de AVRO gaan, alsmede een analyse van de reclames die in het blad te vinden zijn, onderzoek ik dit. Omdat de Radiobode een weekblad was en niet alle edities van het blad verkrijgbaar zijn, komt het onderzoekscorpus tot stand door middel van een steekproef. Theoretische ondersteuning van het onderzoek komt uit de domesticatie-theorie, over hoe een medium een plaats veroverd in het huishouden. Ook is de rol van de omroepgids zelf en de maatschappij waarin de domesticatie plaatsvind, van groot belang. Uit analyse van de artikelen blijkt dat advertenties in de Radiobode steeds vaker het technische medium aan het huishouden koppelden, naar verhouding werden er steeds meer huishoudelijke reclames geplaatst. Ook gaat de vrouw hierin een steeds grotere rol vervullen. De AVRO zet zichzelf in de artikelen neer als beschermer van de luisteraars. Tegen de verwachtingen in blijkt er in de Radiobode weinig sprake te zijn van een ideologische lijn. Wél is er sprake van een andere interessante ontwikkeling: er wordt een familie- en groepsgevoel gecreëerd onder alle AVRO-luisteraars, die continu wordt aangesproken. Door de AVRO als familie neer te zetten lijkt de AVRO een plaats in de woonkamer te veroveren, de plaats waar het gezinsleven zich afspeelt.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent2557271
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleAVRO, de grootste familie van Nederland? Hoe representeerde de Radiobode de radio en samenleving in de periode 1927-1934?
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsAVRO, radio, Radiobode, verzuiling, advertenties, artikelen, domesticatie, discourse analyse,
dc.subject.courseuuFilm- en Televisiewetenschap


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record