Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorDijk, L. van
dc.contributor.advisorFarag, S.
dc.contributor.authorHannink, M.
dc.date.accessioned2014-08-01T17:00:57Z
dc.date.available2014-08-01T17:00:57Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/17408
dc.description.abstractDe vraag naar zorg groeit en de samenstelling van de vraag verandert. Om de zorg betaalbaar te houden zet de overheid een koers uit naar integrale zorgverlening waarin de eerstelijnszorg een belangrijke rol vervult. Huisarts en de apotheker spelen hierin een belangrijke rol spelen in de eerstelijnszorg met betrekking tot de farmaceutische zorg voor patiënten. Een goede samenwerking tussen beiden is van groot belang. Dit onderzoek had tot doel de samenwerking in kaart te brengen en te bekijken in hoeverre bepaalde factoren invloed hebben op de mate van samenwerking. Dit leidde tot de volgende onderzoeksvraag: ‘Hoe zien de samenwerkingsverbanden tussen huisartsen en apothekers er uit in Nederland anno 2014, in welke mate worden deze beïnvloed door verschillen in de verwachtingen van de taakverdeling tussen beide beroepen, de tijd waarin men is opgeleid (generatie) en (informeel) contact tussen beiden?’. In het onderzoek is informatie verkregen via een online survey onder huisartsen en openbaar apothekers. Uit ons onderzoek bleek huisartsen en apothekers op regionaal en/of lokaal en dagelijks niveau vaak samenwerken. Binnen de samenwerking hebben ze vooral afspraken over procedures waarbij voorschriften aangepast moeten worden. De verwachtingen van apothekers en huisartsen over de taakverdeling binnen de samenwerking komen deels overeen. Over enkele centrale taken zijn ze het eens. Echter, taken omtrent de medicatiebegeleiding willen beiden op zich nemen, hier is dus competitie om. Doordat de verwachtingen over de taakverdeling niet gelijk lopen kan er wrijving zijn tussen apothekers en huisartsen. Dit zagen we ook terug: naarmate de verwachtingen over de taakverdeling van apothekers en huisartsen meer verschillen, wordt er minder samengewerkt. Ook wordt er minder samengewerkt door huisartsen wanneer de apothekers waarmee ze samenwerken later opgeleid zijn, omdat deze apothekers andere verwachtingen hebben over de taakverdeling. Er was een indicatie dat informeel contact tussen huisartsen en apothekers deze verschillen in verwachtingen verminderd.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent1395539
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleJouw taak of mijn taak? De samenwerking tussen openbaar apothekers en huisartsen nader bekeken
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsSamenwerking, farmaceutische zorg, eerstelijnszorg
dc.subject.courseuuVraagstukken van beleid en organisatie


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record