Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorSmits, Carolien
dc.contributor.authorHagendoorn, M.
dc.date.accessioned2014-07-31T17:01:00Z
dc.date.available2014-07-31T17:01:00Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/17366
dc.description.abstractBackground The number of elderly breast cancer patients who receive treatment and need care is increasing. Self-management is an approach to keep healthcare affordable and of high quality. The mental strength of patients is a predictor of self-management and the effectiveness of psychosocial care depends on the assessment of BCN on these strengths and weaknesses of the individual patient. Knowledge of views of BCN regarding these aspects is needed to monitor and develop the quality of psychosocial care. Aim and research question To gain insight into views of BCN on mental and social strengths and weaknesses of elderly breast cancer patients and how BCN adapt psychosocial care to these aspects. “What are the views of mamma care nurses on the mental and social strengths and weaknesses of elderly breast cancer patients and how do they adapt the psychosocial care they provide to these mental and social strengths and weaknesses?” Method This study has a qualitative explorative design using semi-structured interviews. Results Views of BCN resulted in several themes: diversity in mental and social aspects of elderly breast cancer patients, the mentally and socially strong patient, and the mentally and socially weak patient. Conclusion MCVs perceive two types of patients: the mentally and socially strong patient, and the mentally and socially weak patient. They are also ambivalent concerning their views on mental and social strengths and weaknesses, which might result in psychosocial care tailored to individual views instead of the needs of patients. Recommendations Further research needs to be done to explain differencing views, and their influence on the effectiveness of psychosocial care and self-management. Titel: Visie van professionals op oudere borstkanker patienten Inleiding: Het aantal oudere borstkankerpatiënten dat behandeling krijgt en zorg nodig heeft stijgt. Zelfmanagement is een methode om de gezondheidszorg betaalbaar en van hoogstaande kwaliteit te houden. Mentale kracht van patienten is een voorspeller voor de mate van zelfmanagement. De effectiviteit van psychosociale zorg is afhankelijk van de beoordeling van MCV van deze kracht en zwakheden van de patient. Kennis van de visie van MCV op deze aspecten is nodig om de effectiviteit van psychosociale zorg te monitoren en te ontwikkelen. Doel en onderzoeksvraag Inzicht verkrijgen in de visie van MCV op de mentale en sociale kracht en zwakheden van oudere borstkanker patienten en hoe MCV psychosociale zorg aanpassen aan deze aspecten. “Wat is de visie van oncologieverpleegkundigen op de mentale en sociale kracht en zwakheden van oudere borstkankerpatiënten en hoe wordt de psychosociale zorg die zij verlenen aangepast aan deze sociale en mentale krachten en zwakheden?” Methode Deze studie heeft een kwalitatief exploratief design met semigestructureerde interviews. Resultaten De visies van MCV resulteerden in verschillende thema’s: diversiteit in mentale en sociale aspecten van oudere borstkankerpatiënten, de mentaal en sociaal sterke patient en de mentaal en sociaal zwakke patient. Conclusie MCV zien twee typen patienten: de mentaal en sociaal sterke patient en de mentaal en sociaal zwakke patient. Naast deze twee typen patienten zijn ze ook ambigu in hun visie op mentale en sociale kracht en zwakheden. Dit kan resulteren in psychosociale zorg die is afgestemd op de individuele visie van MCV en niet op de behoeftes van de patient Aanbevelingen Verder onderzoek zal gedaan moeten worden om de verschillen in visies te kunnen verklaren en wat de invloed van deze verschillen is op de effectiviteit van psychosociale zorg en zelfmanagement.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent408925
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.titleProfessional views on elderly breast cancer patients
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsbreast cancer, elderly, self-management, views, strengths and weaknesses, borstkanker, ouderen, zelfmanagement, visie, kracht en zwakheden
dc.subject.courseuuVerplegingswetenschap


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record