Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorVerhoef, Melissa
dc.contributor.authorKolman, A.S.
dc.contributor.authorStruijs, L.M.
dc.date.accessioned2014-07-30T17:00:40Z
dc.date.available2014-07-30T17:00:40Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/17309
dc.description.abstractAchtergrond: De afgelopen jaren is het gebruik van formele kinderopvang in Nederland afgenomen, terwijl het gebruik van informele kinderopvang stijgt. Er is weinig bekend over de kenmerken die verklaren waarom ouders gebruik maken van formele of informele kinderopvang. Opmerkelijk aangezien de kinderopvang van belang is gebleken voor ontwikkelingsuitkomsten van kinderen en het creëren van werkgelegenheid. In deze studie wordt daarom onderzocht of er samenhang is tussen bepaalde persoonlijke- en gezinskenmerken en het gebruik van formele en informele kinderopvang. Methode: De recentelijk afgenomen ‘Families 24/7’-internetvragenlijst leverde informatie over het gebruik van opvang door 303 Nederlandse ouders met ten minste één kind. Met deze data is getest in hoeverre het aantal jaren genoten onderwijs van ouders, de leeftijd van het kind, en het aantal kinderen, woonomgeving, aanwezig van een partner binnen het gezin van voorspellende waarde zijn op de kans een bepaald type opvang te gebruiken. Resultaten: Uit de twee logistische regressie analyses bleek enkel de leeftijd van het kind significant geassocieerd met de kans op het gebruik van zowel formele als informele opvang. Conclusie:. Naarmate de leeftijd van het kind toeneemt, neemt de kans dat ouders gebruiken maken van kinderopvang af. De andere factoren bleken niet significant de kans op het gebruik van kinderopvang te voorspellen. Mogelijk komt dit door beperkingen van de steekproef.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.language.isonl
dc.titleWaar laten we de kinderen? Hoe persoons- en gezinskenmerken samenhangen met het gebruik van formele dan wel informele kinderopvang in Nederland.
dc.type.contentBachelor Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsformele kinderopvang; informele kinderopvang; ouders; opleiding; leeftijd kind; woonomgeving; aantal kinderen; aanwezigheid partner
dc.subject.courseuuSociologie


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record