Show simple item record

dc.rights.licenseCC-BY-NC-ND
dc.contributor.advisorEttema, D.
dc.contributor.authorStremmelaar, K.
dc.date.accessioned2014-07-29T17:01:14Z
dc.date.available2014-07-29T17:01:14Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/17279
dc.description.abstractTot op heden is er weinig onderzoek gedaan naar de favoriete plekken van mensen. Op enkele onderzoekers na, die slechts één bepaald aspect van favoriete plekken hebben onderzocht. Een voorbeeld hiervan is de Finse onderzoeker Kalevi Korpela, zijn onderzoeken zijn enkele gericht op het restoratieve karakter van het gebruik van favoriete plekken Dit onderzoek richt zich daarin ook op verschillende aspecten die van belang kunnen zijn bij de keuze voor bepaalde plekken en hoe deze ervaren worden. De doelstelling van dit onderzoek is dan ook om het concept van favoriete plekken te verkennen en dan met name de verschillende kanten die bepalen wat een plek tot een favoriete plek maakt. Vanwege het verkennende karakter is besloten om één specifieke doelgroep te onderzoeken. De onderzoekspopulatie van dit onderzoek zijn dan ook Utrechtse studenten. Op deze manier wordt een algemeen beeld geschapen van de studenten in Utrecht en welke plekken zij als favoriet zien en met name waarom. De centrale vraag in dit onderzoek luidt als volgt: Wat zijn de favoriete plekken van studenten? En welke aspecten zijn bepalend in de erkenning van een plek als favoriet? Deze hoofdvraag is onderverdeeld in een viertal deelvragen die ieder ingaan op een ander aspect van de favoriete plekken. Zo is gekeken hoe de favoriete plekken gebruikt worden en waarom. Ook wat de fysieke kenmerken van deze plekken zijn. Ook de sociale context en de ervaringen van de studenten op de favoriete plekken is behandeld. Het onderzoek is kwantitatief van aard. Dat wil zeggen dat door middel van enquêtes de respondenten benaderd zijn om deel te nemen aan het onderzoek. Via een face to face benadering zijn willekeurig studenten aangesproken. Ook zijn er gericht enquêtes afgenomen gedurende een college. De resultaten zijn uiteindelijk gebaseerd op 116 respondenten die hebben meegewerkt. Door middel van de Flourishing Scale is gekeken in hoeverre de behoeften van respondenten worden vervuld op de favoriete plekken. Hieruit is naar voren gekomen dat mensen met verschillende behoeften ook andere favoriete plekken hebben. Studenten die rust willen zullen mogelijk kiezen voor natuurgebieden en mensen die behoefte hebben aan gezelligheid en drukte zullen uitgaansgelegenheden bezoeken. Dit is uiteraard geen 1 op 1 relatie. Er zijn ook mensen die natuurgebieden vanwege andere redenen bezoeken. Ook worden natuurgebieden het minst vaak en lang bezocht terwijl sportfaciliteiten het tegenovergestelde beeld laten zien. Qua afstand, vervoersmiddel en personen met wie de plek bezocht is blijken de categorieën favoriete plekken onderling niet veel te verschillen. Vooral de fiets is een veelgenoemd vervoersmiddel terwijl alle plekken ook op een relatief korte afstand liggen (veelal maximaal vijf kilometer). Vrienden is het meest ingevulde gezelschap terwijl natuurgebieden hier enigszins van afwijken. Fysiek gezien worden de favoriete plekken vooral gekenmerkt door weinig groen (natuurgebieden uitgezonderd), een levendig en druk karakter. Daarnaast is het plezier hebben en zichzelf vermaken belangrijk voor de studenten. Sociaal gezien is een groot deel van de respondenten niet bewust op zoek naar sociale interacties met anderen. Vooral omdat mensen zich veelal in gezelschap van vrienden bevinden wordt er niet bewust op zoek gegaan naar contact met vreemden. Uitgaansgelegenheden vormen hier enigszins een uitzondering op. Door middel van een regressie analyse is ook onderzocht welke variabelen de meeste invloed uitoefenen op de vervulling van de behoeften (Flourishing Scale) van respondenten en op de emoties van de respondenten (SPANE scale). In beiden gevallen blijken respondenten woonachtig in Utrecht hoger te scoren dan de respondenten die elders in het land wonen. Sociaal contact blijkt ook een belangrijke motivatie te zijn om bepaalde plekken wel of niet als favoriet te zien. Zo bezoeken de studenten hun favoriete plekken vooral in het bijzijn van vrienden. Tot slot is gekeken in welke mate de respondenten gehecht zijn (geraakt) aan hun favoriete plekken. 90% van de respondenten bleek zich te hechten aan de plekken en er is geen statistisch verschil tussen de soorten favoriete plekken gevonden. Respondenten raken over het algemeen gehecht aan de favoriete plekken. Met deze resultaten is het mogelijk voor de stad Utrecht en de gemeente om een beter inzicht te krijgen in een belangrijke bevolkingsgroep voor de stad. Dit onderzoek heeft getracht de favoriete plekken van studenten inzichtelijk te maken en met name de diverse aspecten die hierbij betrokken zijn. Op deze manier kunnen beleidsmakers rekening houden met de wensen en behoeften van studenten en waar mogelijk hierop inspelen. Zo kan er met de inrichting van de ruimte rekening gehouden worden met bijvoorbeeld de behoefte aan sociaal contact. Zo kunnen er speciale ‘ontmoetingsplekken’ ontworpen worden waar mensen deze behoefte kunnen vervullen. Dit zelfde geldt voor voorzieningen waar behoefte aan is.
dc.description.sponsorshipUtrecht University
dc.format.extent1589611
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonl
dc.titleFavoriete plekken van studenten: Kroeg, Sportveld of Natuur?
dc.type.contentMaster Thesis
dc.rights.accessrightsOpen Access
dc.subject.keywordsFavoriete plekken, Studenten, Behoeften van mensen, Ervaringen, emoties, typen favoriete plekken, Kenmerken en ervaringen favoriete plekken
dc.subject.courseuuStadsgeografie (Urban Geography)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record